Anna Al-Araj

Artykuły

Sortuj według

Pieśniowe interpretacje wybranych wierszy Paula Verlaine’a. Analiza porównawcza utworów Ireny Wieniawskiej oraz Gabriela Faurégo, Claude’a Debussy’ego i Maurice’a Ravela

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Numer 33 (2/2017), s. 43-75
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.017.7846

Musical Interpretation of the Selected Poems by Paul Verlaine. Analysis of Irena Wieniawska’s Songs in the Comparison to the Compositions by Fauré, Debussy, and Ravel

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 33 (2/2017), s. 43-76
Data publikacji online: 7 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.022.7851