Artykuły

Współczesne obrazy grozy – legendy miejskie o duchach z Tajwanu i Hongkongu

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 101-114
Data publikacji online: 15 czerwca 2018
DOI 10.4467/23538724GS.18.009.8728