Artykuły

Wizja Chińskiej Republiki Ludowej w utworach Tadeusza Różewicza Sen kwiatu, serce smoka, Dwa skoki i już Pekin, Przelot i W drodze

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 12, s. 111-116
Data publikacji online: 3 stycznia 2018
DOI 10.4467/23538724GS.17.022.7948

Początki inkulturacji teologii chrześcijańskiej do chińskiej mentalności

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 43-50
Data publikacji online: 15 czerwca 2018
DOI 10.4467/23538724GS.18.004.8723