Artykuły

Sukces spektakli Persona. Marilyn i Wycinka Krystiana Lupy w Chinach – analiza zjawiska na podstawie relacji organizatorów

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 12, s. 117-132
Data publikacji online: 3 stycznia 2018
DOI 10.4467/23538724GS.17.023.7949

Sukces spektakli Persona. Marilyn i Wycinka Krystiana Lupy w Chinach – analiza zjawiska na podstawie recenzji prasowych chińskiej krytyki teatralnej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 13, s. 63-85
Data publikacji online: 15 czerwca 2018
DOI 10.4467/23538724GS.18.006.8725