Artykuły

Błoński o Swinarskim: od Wyzwolenia do uwolnienia

Wielogłos, 2014, Numer 4 (22) , s. 23–32
Data publikacji online: 22 maja 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.14.043.3452

Fakt teatralny

Wielogłos, 2013, Numer 1 (15), s. 1-21
Data publikacji online: 27 czerwca 2013
DOI 10.4467/2084395XWI.13.001.1059