Artykuły

Pracownik młodzieżowy w dobie nowych technologii

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 4, s. 277–290
Data publikacji online: 11 stycznia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.17.019.8014

Youth, Mobility and Generations – the Meanings and Impact of Migration and Mobility Experiences on Transitions to Adulthood

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 1 (171), s. 41-59
Data publikacji online: 15 maja 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.002.10252