Sylwia Nowak-Bajcar

Artykuły

Pokonać epidemię, czyli o dekadentyzmie w literaturze serbskiej (na przykładzie powieści Strast Davida S. Pijadego)

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2017, Volume 12, Issue 3, s. 223–233
Data publikacji online: 22 stycznia 2018
DOI 10.4467/20843933ST.17.018.7584