Katarzyna Kamińska

Artykuły

Szpitale prywatne w Polsce – znaczenie w systemie lecznictwa oraz potencjał rozwoju

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 3, s. 185-196
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.024.7804