Artykuły

Wielkie wygrane. Wspólne sprawy poezji, krytyki i estetyki

Wielogłos, 2011, Numer 1 (9), s. 96-111
Data publikacji online: 31 marca 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.11.001.0318

Kiedy poezja? Możliwości poezji we współczesnym świecie komunikatów

Wielogłos, 2012, Numer 4 (14), s. 285-296
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.024.0879

Rozprawy i szkice

Poezja i obraz, piśmienność i wizualność od 1989 roku

Wielogłos, 2020, Numer 1 (43) 2020,
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.004.12152