Osoba z niepełnosprawnością w kręgu społecznym

Sortuj według

Realizacja zadań otoczenia społecznego we wspieraniu możliwości edukacyjnych i tworzeniu  perspektyw wobec osób we złożoną niepełnosprawnością na przykładzie biograficznego studium  przypadku

Niepełnosprawność, 2018, Nr 31 (2018), s. 168-184
Data publikacji online: 29 listopada 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.049.10449

Studenci i studiowanie pedagogiki specjalnej

Miejsce pedagogiki specjalnej w kształceniu nauczycieli: oczekiwania, możliwości, opinie - kontekst wymagań prawych i rzeczywistości szkolnej

Niepełnosprawność, 2017, Nr 27 (2017), s. 210-221
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.049.8124