Artykuły

Specyfika wykonywania kary pozbawienia wolności wobec skazanych seniorów i trudności w ich readaptacji społecznej

Niepełnosprawność, 2017, Nr 28 (2017), s. 9-20
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.051.8126