Artykuły

Praktyczny wymiar probacji wobec osób niepełnosprawnych w Polsce - studium przypadku

Niepełnosprawność, 2017, Nr 28 (2017), s. 133-149
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.060.8135