Czasopisma

Ilość
Acta Protozoologica e-ISSN 1689-0027 ISSN 0065-1583 Najnowszy numer
Cahiers ERTA e-ISSN 2353-8953 ISSN 2300-4681 Najnowszy numer
Czasopismo Techniczne e-ISSN 2353-737X ISSN 0011-4561 Najnowszy numer
ELECTRUM e-ISSN 2084-3909 ISSN 1897-3426 Najnowszy numer
Folia Quaternaria e-ISSN 2199-5915 ISSN 0015-573X Najnowszy numer
Gdańskie Studia Azji Wschodniej e-ISSN 2353-8724 ISSN 2084-2902 Najnowszy numer
Geoinformatica Polonica e-ISSN 2199-5923 ISSN 1642-2511 Najnowszy numer
Konteksty Kultury e-ISSN 2353-1991 ISSN 2083-7658 Najnowszy numer
Labor et Educatio e-ISSN 2544-0179 ISSN 2353-4745 Najnowszy numer
Media Biznes Kultura e-ISSN 2544-2554 ISSN 2451-1986 Najnowszy numer
Medycyna Nowożytna e-ISSN 2657-506X ISSN 1231-1960 Najnowszy numer
Niepełnosprawność e-ISSN 2544-0519 ISSN 2080-9476 Najnowszy numer
ORGANON e-ISSN 2657-5337 ISSN 0078-6500 Najnowszy numer
Opuscula Musealia e-ISSN 2084-3852 ISSN 0239-9989 Najnowszy numer
Peregrinus Cracoviensis e-ISSN 2083-3105 ISSN 1425-1922 Najnowszy numer
Polska Myśl Pedagogiczna e-ISSN 2450-4564 ISSN 2450-4572 Najnowszy numer
Prace Etnograficzne e-ISSN 2299-9558 ISSN 0083-4327 Najnowszy numer
Prace Geograficzne e-ISSN 2083-3113 ISSN 1644-3586 Najnowszy numer
Prace Historyczne e-ISSN 2084-4069 ISSN 0083-4351 Najnowszy numer
Principia e-ISSN 2084-3887 ISSN 0867-5392 Najnowszy numer
Progress e-ISSN 2543-9928 ISSN 2543-8638 Najnowszy numer
Przegląd Kulturoznawczy e-ISSN 2084-3860 ISSN 1895-975X Najnowszy numer
Przekładaniec e-ISSN 1689-1864 ISSN 1425-6851 Najnowszy numer
Psychologia Rozwojowa e-ISSN 2084-3879 ISSN 1895-6297 Najnowszy numer
Reports on Mathematical Logic e-ISSN 2084-2589 ISSN 0137-2904 Najnowszy numer
Rocznik Administracji Publicznej e-ISSN 2449-7800 ISSN 2449-7797 Najnowszy numer
Rocznik Kognitywistyczny e-ISSN 2084-3895 ISSN 1689-927X Najnowszy numer
Romanica Cracoviensia e-ISSN 2084-3917 ISSN 1732-8705 Najnowszy numer
Schedae Informaticae e-ISSN 2083-8476 ISSN 0860-0295 Najnowszy numer
Scripta Judaica Cracoviensia e-ISSN 2084-3925 ISSN 1733-5760 Najnowszy numer
Studia Etymologica Cracoviensia e-ISSN 2084-3836 ISSN 1427-8219 Najnowszy numer
Securitologia e-ISSN 2449-7436 ISSN 1898-4509 Najnowszy numer
Studia Historiae Scientiarum e-ISSN 2543-702X ISSN 2451-3202 Najnowszy numer