Henning Börm (ed.), Antimonarchic Discourse in Antiquity, (Studies in Ancient Monarchies 3), Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015. ISBN 978-3-515-11095-2

Edward Dąbrowa

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.