Juan Manuel Cortés Copete, Elena Muñiz Grijalvo and Fernando Lozano Gómez (eds.), Ruling the Greek World. Approaches to the Roman Empire in the East (Potsdamer Alterumswissenschaftliche Beiträge 52), Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015, 192 pp. ISBN 978-3-515-11135-5

Edward Dąbrowa

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.