Menahem Mor, The Second Jewish Revolt. The Bar Kokhba War, 132–136 CE (The Brill Reference Library of Judaism – vol. 50), Brill: Leiden – Boston 2016, 594 pp., illus. ISSN 1571-5000; ISBN 978-90-04-31462-7

Edward Dąbrowa

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.