J. G. Manning (ed.), Writing History in Time of War. Michael Rostovtzeff, Elias Bickerman and the “Hellenization” of Asia” (Oriens et Occidens 24), Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015, 153 pp., b/w ills., ISBN 978-3-515-10948-2; J. H. Richardson, F. Santangelo (eds.), Andreas Alföldi in the Twenty-First Century (HABES 56), Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015, 327 pp., b/w ills., ISBN 978-3-515-10961-1

Edward Dąbrowa

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.