ELECTRUM 2018 Journal of Ancient History

Redaktor naczelny: Edward Dąbrowa

Electrum has been published since 1997 by the Department of Ancient History at the Jagiellonian University in Cracow as a collection of papers and monographs. In 2010 it starts as journal with one issue per year.

Journal publishes scholarly papers embodying studies in history and culture of Greece, Rome and Near East from the beginning of the First Millennium BC to about AD 400. Contributions are written in English, German, French and Italian. The journal publishes books reviews.

Digitalizacja czasopisma naukowego (rocznika) „Electrum” w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet - zadanie finansowane w ramach umowy nr 606/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1897-3426
e-ISSN 2084-3909
Punkty MNISW: 11
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.