Pierre Briant, Kings, Countries, Peoples: Selected Studies on the Achaemenid Empire, translated by Amélie Kuhrt (Oriens et Occidens 26), Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2017, 633 pp., 25 fi g., ISBN 978-3-515-11628-2

Edward Dąbrowa

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.