Lista recenzentów współpracujących

Johannes Engels (Universität zu Köln)

Denver Graninger (University of Tennessee, Knoxville)

Ryszard Kulesza (Uniwersytet Warszawski)

Danuta Musiał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Marcin Pawlak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Jacek Rzepka (Uniwersytet Warszawski)
 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.