Kontakt z redakcją

Uniwersytet Jagielloński
Instytut Historii
ul. Gołębia 13
31-007 Kraków

e-mail: uwdabrow@cyf-kr.edu.pl

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.