Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: Edward Dąbrowa (Uniwersytet Jagielloński)

Zastępca redaktora naczelnego: Sławomir Sprawski (Uniwersytet Jagielloński)

Redaktor technicznyr: Jadwiga Makowiec

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.