Środowisko Mieszkaniowe

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć

"Środowisko Mieszkaniowe - Housing Enviroment" jest wydawnictwem o charakterze naukowym, cyklicznym, dwujęzycznym (polsko-angielskim), zarejestrowanym w systemie ISSN. Dotyczy problematyki mieszkalnictwa w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym w kontekście środowiska mieszkaniowego rozumianego jako miejsce zamieszkania w środowisku przyrodniczym i kulturowym, kształtowanym przez człowieka. Jest ono poświęcone twórczości urbanistyczno-architektonicznej w postaci prac teoretycznych, eksperymentów, projektów i realizacji, ujmujących kompleksowo zagadnienia kształtowania środowiska mieszkaniowego, zarówno pod kątem jego walorów architektoniczno-przestrzennych, cech prozdrowotnych, technologicznych rozwiązań proekologicznych, a także problemów wskazywanych przez socjologię czy psychologię środowiska. Obszerną część każdego numeru stanowi prezentacja wybranych prac studenckich.

ISSN 1731-2442
e-ISSN 2543-8700
Punkty MNISW: 8
Właściciel czasopisma:
Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Politechnika Krakowska

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć
Opublikowano online: 7 marca 2017

Artykuły

Ilość

Lekcje światła i ciemności architektury

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017,
Data publikacji online: 17 maja 2017

Metafizyka i światło

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017,
Data publikacji online: 17 maja 2017

Światło jako czynnik kompozycji przestrzennej

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017,
Data publikacji online: 17 maja 2017

Geometria determinowana światłem i materią jako imperatyw twórczy architektury tadao ando

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017,
Data publikacji online: 17 maja 2017

Blaski i cienie obiektu rewitalizowanego w świetle łódzkiego dziedzictwa kulturowego

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017,
Data publikacji online: 17 maja 2017

Specyfika światła i oświetlenia w miejskich farmach pionowych ukierunkowanych na produkcję roślinną

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017,
Data publikacji online: 17 maja 2017

Naturalne i sztuczne światło w architekturze – na przykładzie wybranych krajów basenu morza śródziemnego - Syria

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017,
Data publikacji online: 17 maja 2017

Światło i jego antynomie jako narzędzie narracyjne w architekturze

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017,
Data publikacji online: 17 maja 2017

Architektura cienia

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017,
Data publikacji online: 17 maja 2017

Światło W Zabytkowej Architekturze Mieszkaniowej Krakowa

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017,
Data publikacji online: 17 maja 2017

Światło we współczesnym budownictwie sakralnym

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017,
Data publikacji online: 17 maja 2017

Rola światła w architekturze na przykładzie ikonicznych obiektów kultury. Wybrane przykłady

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017,
Data publikacji online: 17 maja 2017

W stronę słońca. Uwagi o wpływie światła słonecznego na modernistyczne kompozycje w architekturze mieszkaniowej

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017,
Data publikacji online: 17 maja 2017

The role of light in formation of a traditional image of architectural space

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017,
Data publikacji online: 17 maja 2017

Przestrzenie, refleksy, cienie

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017,
Data publikacji online: 17 maja 2017