Środowisko Mieszkaniowe

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć

"Środowisko Mieszkaniowe - Housing Enviroment" jest wydawnictwem o charakterze naukowym, cyklicznym, dwujęzycznym (polsko-angielskim), zarejestrowanym w systemie ISSN. Dotyczy problematyki mieszkalnictwa w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym w kontekście środowiska mieszkaniowego rozumianego jako miejsce zamieszkania w środowisku przyrodniczym i kulturowym, kształtowanym przez człowieka. Jest ono poświęcone twórczości urbanistyczno-architektonicznej w postaci prac teoretycznych, eksperymentów, projektów i realizacji, ujmujących kompleksowo zagadnienia kształtowania środowiska mieszkaniowego, zarówno pod kątem jego walorów architektoniczno-przestrzennych, cech prozdrowotnych, technologicznych rozwiązań proekologicznych, a także problemów wskazywanych przez socjologię czy psychologię środowiska. Obszerną część każdego numeru stanowi prezentacja wybranych prac studenckich.

ISSN 1731-2442
e-ISSN 2543-8700
Punkty MNISW: 8
Właściciel czasopisma:
Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Politechnika Krakowska

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć
Opublikowano online: 30 października 2018

Artykuły

Ilość

Smart city farmą pionową. Wybrane przykłady rozwiązań

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 4-14
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.030.9195

„SMART CITY” to nie tylko technologia

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 15-24
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.031.9196

Przewidywane rozwiązania przyszłościowe systemu zarządzania budynkiem

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 25-31
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.032.9197

Millenium Park Chicago – Smart Project & City

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 32-39
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.033.9198

Analiza wraz z oceną relacji pomiędzy ideą Smart City a budową formy urbanistycznej na przykładzie Oslo i Wiednia

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 40-52
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.034.9199

Smart City: miasto tworzone przez mieszkańców?!

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 53-62
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.035.9200

Pierwszy krok w kierunku „smart project”, czyli inwentaryzacja stanu istniejącego budynku w standardzie BIM

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 63-71
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.036.9201

Wykorzystanie elementów kultury regionalnej w architekturze na przykładzie Zakopanego. Wprowadzenie Parku Kulturowego w przestrzeni ulicy Krupówki

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 72-84
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.037.9202

Skocznie x3

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 85-101
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.038.9203

Blockchain – system operacyjny nowoczesnego miasta

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 102-109
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.039.9204

Nowe możliwości kształtowania elewacji z wykorzystaniem projektowania parametrycznego

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 110-121
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.040.9205

Gare d’Austerlitz – Paris Rive Gauche – Smart complex na skalę metropolii

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 122-131
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.041.9206

Turyn: oblicza miasta. W kierunku smart

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 132-140
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.042.9207

Architektoniczne metody walki z zanieczyszczeniem powietrza

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 141-148
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.043.9208

Cayan Tower przykład współczesnej architektury w myśl idei smart building

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 149-155
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.044.9209

The latest methodological approaches in the spatial development of Ukrainian cities

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 156-160
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.045.9210

The element of water in the architecture of archaic societies

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 161-166
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.046.9211

State of polish theatre architecture research in Ukraine

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 167-171
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.047.9212

“International style” and its interpretation at the beginning of the XXI century

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 172-177
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.048.9213

Sztuczna wyspa Philip Bay

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 178-200
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.049.9214