Środowisko Mieszkaniowe

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć

"Środowisko Mieszkaniowe - Housing Enviroment" jest wydawnictwem o charakterze naukowym, cyklicznym, dwujęzycznym (polsko-angielskim), zarejestrowanym w systemie ISSN. Dotyczy problematyki mieszkalnictwa w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym w kontekście środowiska mieszkaniowego rozumianego jako miejsce zamieszkania w środowisku przyrodniczym i kulturowym, kształtowanym przez człowieka. Jest ono poświęcone twórczości urbanistyczno-architektonicznej w postaci prac teoretycznych, eksperymentów, projektów i realizacji, ujmujących kompleksowo zagadnienia kształtowania środowiska mieszkaniowego, zarówno pod kątem jego walorów architektoniczno-przestrzennych, cech prozdrowotnych, technologicznych rozwiązań proekologicznych, a także problemów wskazywanych przez socjologię czy psychologię środowiska. Obszerną część każdego numeru stanowi prezentacja wybranych prac studenckich.

ISSN 1731-2442
e-ISSN 2543-8700
Punkty MNISW: 8
Właściciel czasopisma:
Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Politechnika Krakowska

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć
Opublikowano online: 6 marca 2018

Artykuły

Ilość

WODA W ŚRÓDMIEJSKICH PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH BARCELONY

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018,
Data publikacji online: 6 marca 2018

NOWA ARCHITEKTURA  ODBITA  W WODZIE

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018,
Data publikacji online: 6 marca 2018

WSPÓŁCZESNE ENOTEKI JAKO PRZYKŁAD BUDYNKÓW ZAPROJEKTOWANYCH W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM NATURALNYM

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018,
Data publikacji online: 6 marca 2018

ROLA WODY I ZIELENI W KOMPOZYCJI URBANISTYCZNEJ- WYBRANE ZAGADNIENIA

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018,
Data publikacji online: 6 marca 2018

RZEKA W KONTEKŚCIE ZMIAN KLIMATYCZNYCH

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018,
Data publikacji online: 6 marca 2018

SYMBOLICZNE ZNACZENIE ROŚLIN UPRAWIANYCH W TRADYCYJNEJ ZAGRODZIE

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018,
Data publikacji online: 6 marca 2018

WODA JAKO ELEMENT IDEI I KOMPOZYCJI W ARCHITEKTURZE TADAO ANDO

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018,
Data publikacji online: 6 marca 2018

WODA W KOMPOZYCJI WSPÓŁCZESNYCH ROZWIĄZAŃ URBANISTYCZNYCH I KRAJOBRAZOWYCH

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018,
Data publikacji online: 6 marca 2018

WYBRANE PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA ZIELENI I WODY JAKO NATURALNYCH ELEMENTÓW PRZESTRZENI POPRAWIAJĄCYCH WARUNKI LOKALNYCH KLIMATÓW

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018,
Data publikacji online: 6 marca 2018

„OGRÓD” W PRZESTRZENI MIESZKALNEJ – KORZYŚCI Z OBECNOŚCI ZIELENI I WODY WE WNĘTRZACH NA PRZYKŁADZIE ANALIZY WYBRANYCH PRZYKŁADÓW

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018,
Data publikacji online: 6 marca 2018

UŻYCIE WODY W REWITALIZACJI PRZESTRZENI MIESZKANIOWYCH

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018,
Data publikacji online: 6 marca 2018

KSZTAŁTOWANIE ARCHITEKTURY PROEKOLOGICZNEJ - BUDOWNICTWO Z SUROWEJ ZIEMI. REALIZACJA I EKSPLOATACJA DOŚWIADCZALNEGO BUDYNKU W PARKU EKOLOGICZNYM W PASŁĘKU

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018,
Data publikacji online: 6 marca 2018

„ZIELONE MIASTO” – FORMA UTOPII SPOŁECZNEJ?

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018,
Data publikacji online: 6 marca 2018

REWITALIZACJA BULWARÓW WIŚLANYCH - PRÓBA STWORZENIA NOWEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018,
Data publikacji online: 6 marca 2018

ZIELEŃ JAKO ELEMENT TWORZENIA PRZESTRZENI SPOŁECZNYCH W OBSZARACH MIESZKANIOWYCH

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018,
Data publikacji online: 6 marca 2018

HIPODROMY, JAKO WIELOFUNKCYJNE, SPORTOWO-REKREACYJNE PRZESTRZENIE ZIELONE W STRUKTURZE WSPÓŁCZESNYCH MIAST

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018,
Data publikacji online: 6 marca 2018

ZNACZENIE RZEK I CIEKÓW WODNYCH DLA POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIAST NA PRZYKŁADZIE ŁODZI, WIEDNIA I MAINZ

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018,
Data publikacji online: 6 marca 2018

DANI KARAVAN. NARRACJA FORM W KRAJOBRAZIE MIASTA.

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018,
Data publikacji online: 6 marca 2018

WODA W DZIELE ARCHITEKTONICZNYM

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018,
Data publikacji online: 6 marca 2018

TERENY NADRZECZNE W MIASTACH JAKO ELEMENT SYSTEMU ZIELONEJ INFRASTRUKTURY

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018,
Data publikacji online: 6 marca 2018