Środowisko Mieszkaniowe

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć

"Środowisko Mieszkaniowe - Housing Enviroment" jest wydawnictwem o charakterze naukowym, cyklicznym, dwujęzycznym (polsko-angielskim), zarejestrowanym w systemie ISSN. Dotyczy problematyki mieszkalnictwa w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym w kontekście środowiska mieszkaniowego rozumianego jako miejsce zamieszkania w środowisku przyrodniczym i kulturowym, kształtowanym przez człowieka. Jest ono poświęcone twórczości urbanistyczno-architektonicznej w postaci prac teoretycznych, eksperymentów, projektów i realizacji, ujmujących kompleksowo zagadnienia kształtowania środowiska mieszkaniowego, zarówno pod kątem jego walorów architektoniczno-przestrzennych, cech prozdrowotnych, technologicznych rozwiązań proekologicznych, a także problemów wskazywanych przez socjologię czy psychologię środowiska. Obszerną część każdego numeru stanowi prezentacja wybranych prac studenckich.

ISSN 1731-2442
Punkty MNISW: 2

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć
Opublikowano online: 20 listopada 2016

Artykuły

Ilość

Typological, systematic and structural principles of forming a recreational environment

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016, s. 4-9
Data publikacji online: 20 listopada 2016

URBAN WATERFRONT RECREATION TERRITORIES: A DIALOGUE WITH WATER

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016,
Data publikacji online: 22 listopada 2016

Wodne przestrzenie rekreacyjne

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016,
Data publikacji online: 22 listopada 2016

Wpływ orientacji budynku względem stron świata, wielkości przeszkleń oraz konstrukcji okien i sposobu ich montażu na zużycie energii końcowej na ogrzewanie w budynkach energooszczędnych

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016,
Data publikacji online: 22 listopada 2016

Miejskie strefy rekreacji jako element strategii pokonywania barier urbanistycznych

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016,
Data publikacji online: 22 listopada 2016

Niemieckie wystawy ogrodowe jako narzędzie rewitalizacji miast

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016,
Data publikacji online: 22 listopada 2016

Galeria handlowa jako centrum rozrywki i rekreacji na przykładzie wybranych galerii w Polsce

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016,
Data publikacji online: 22 listopada 2016

Rola terenów rekreacyjnych w różnych strefach klimatycznych – na przykładzie Syrii

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016,
Data publikacji online: 22 listopada 2016

Rekreacja – kontemplacja

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016,
Data publikacji online: 22 listopada 2016

Współczesne wykorzystanie rysunku planu i mapy w kreacji posadzki przestrzeni publicznej służącej rekreacji – wybrane przykłady

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016,
Data publikacji online: 22 listopada 2016

Materializacja wyciszenia. Struktura urbanistyczna czasu wolnego

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016,
Data publikacji online: 22 listopada 2016

Atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna miasta odpowiedzią na potrzeby społeczne mieszkańców

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016,
Data publikacji online: 22 listopada 2016

Przestrzeń rekreacji w obiekcie Cameleon-Woluwe w Brukseli

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016,
Data publikacji online: 22 listopada 2016

Rekreacja – ogrodzona

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016,
Data publikacji online: 22 listopada 2016

Parki Nowego Jorku. Droga do sukcesu

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016,
Data publikacji online: 30 listopada 2016

Rekreacja w małych zespołach mieszkaniowych

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016,
Data publikacji online: 30 listopada 2016