Środowisko Mieszkaniowe

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć

"Środowisko Mieszkaniowe - Housing Enviroment" jest wydawnictwem o charakterze naukowym, cyklicznym, dwujęzycznym (polsko-angielskim), zarejestrowanym w systemie ISSN. Dotyczy problematyki mieszkalnictwa w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym w kontekście środowiska mieszkaniowego rozumianego jako miejsce zamieszkania w środowisku przyrodniczym i kulturowym, kształtowanym przez człowieka. Jest ono poświęcone twórczości urbanistyczno-architektonicznej w postaci prac teoretycznych, eksperymentów, projektów i realizacji, ujmujących kompleksowo zagadnienia kształtowania środowiska mieszkaniowego, zarówno pod kątem jego walorów architektoniczno-przestrzennych, cech prozdrowotnych, technologicznych rozwiązań proekologicznych, a także problemów wskazywanych przez socjologię czy psychologię środowiska. Obszerną część każdego numeru stanowi prezentacja wybranych prac studenckich.

ISSN 1731-2442
e-ISSN 2543-8700
Punkty MNISW: 2
Właściciel czasopisma:
Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Politechnika Krakowska

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć
Opublikowano online: 29 listopada 2016

Artykuły

Ilość

Geneza i kierunki rozwoju terenów rekreacyjnych w kompozycji urbanistycznej modernistycznych zespołów mieszkaniowych. Część 1 – europejski modernizm do II wojny światowej

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 4-14
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Geneza i formy terenów rekreacyjnych w kompozycji urbanistycznej modernistycznych zespołów mieszkaniowych. Część 2 – modernizm po II wojnie światowej i nurty go kontestujące

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 15-29
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Ewolucja funkcjonalnoprzestrzenna rejonu osiedla Oficerskiego w Krakowie. Od kolonii mieszkaniowych na peryferiach miasta do wielofunkcyjnego zespołu śródmiejskiego

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 30-40
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Parc Central de Nou Barris jako element systemu zieleni hybrydowej struktury urbanistycznej Metropolii Barcelońskiej

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 41-51
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Importance of spontaneous attractiveness for personalization of architectural environment of Lviv region small towns (Ukraine)

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 52-56
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Wielość. Architektura w erze postfordyzmu

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 57-66
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Partycypacja środowisk kulturowych, społecznych organizacji pozarządowych i obywatelskich na przykładzie tworzenia programów dla przestrzeni rekreacyjnych w Łodz

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 67-76
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Atrakcyjność przestrzeni uniwersyteckich w obliczu współczesnych potrzeb społecznych

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 77-84
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Rustykalne formy rekreacji realizowane i kreowane przez mieszkańców współczesnych miast

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 85-93
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Centrum rekreacyjno-edukacyjne „Kujawy” jako przykład innowacyjnego zagospodarowania terenów pogórniczych

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 94-106
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Milan, a history in recreational spaces

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 107-112
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Recreation function in the architecture of the apartment buildings (on the example of the historical buildings of Lviv)

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 113-118
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Art exhibitions in sociocultural space

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 119-124
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Wpływ rozwiązań technologicznych systemów oświetlenia obszarów mieszkaniowych na socjologię oraz zanieczyszczenie światłem środowiska naturalnego

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 125-130
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Wewnątrz – zewnątrz domu

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 131-135
Data publikacji online: 29 listopada 2016