Środowisko Mieszkaniowe

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć

"Środowisko Mieszkaniowe - Housing Enviroment" jest wydawnictwem o charakterze naukowym, cyklicznym, dwujęzycznym (polsko-angielskim), zarejestrowanym w systemie ISSN. Dotyczy problematyki mieszkalnictwa w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym w kontekście środowiska mieszkaniowego rozumianego jako miejsce zamieszkania w środowisku przyrodniczym i kulturowym, kształtowanym przez człowieka. Jest ono poświęcone twórczości urbanistyczno-architektonicznej w postaci prac teoretycznych, eksperymentów, projektów i realizacji, ujmujących kompleksowo zagadnienia kształtowania środowiska mieszkaniowego, zarówno pod kątem jego walorów architektoniczno-przestrzennych, cech prozdrowotnych, technologicznych rozwiązań proekologicznych, a także problemów wskazywanych przez socjologię czy psychologię środowiska. Obszerną część każdego numeru stanowi prezentacja wybranych prac studenckich.

ISSN 1731-2442
e-ISSN 2543-8700
Punkty MNISW: 8
Właściciel czasopisma:
Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Politechnika Krakowska

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 25/2018

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć
Opublikowano online: luty 2019

Artykuły

Ilość

Wstęp

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 25/2018, s. 3-3
Data publikacji online: 10 stycznia 2019

Miasta bez samochodów – alternatywa dla prywatnego środka transportu w mieście

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 25/2018, s. 4-12
Data publikacji online: 10 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.072.9988

Comparative analysis of art-clusters - a new type of multi-functional buildings and their location in the city's structure

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 25/2018, s. 13-17
Data publikacji online: 10 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.073.9989

Inteligentne ornamenty. Forma i funkcja murali w przestrzeni urbanistycznej

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 25/2018, s. 18-28
Data publikacji online: 10 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.074.9990

The urban features of the formation of the ensemble development of the kyiv-pechersk lavra (the latter half of the 17th-18th centuries)

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 25/2018, s. 29-36
Data publikacji online: 10 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.075.9991

Miasto inteligentne kolejny krok w drodze do miasta idealnego

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 25/2018, s. 37-48
Data publikacji online: 10 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.076.9992

Technologia AR w urbanistyce i architekturze – omówienie metod i potencjału dla prezentacji koncepcji architektonicznej w środowisku rozszerzonej rzeczywistości

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 25/2018, s. 49-59
Data publikacji online: 10 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.077.9993

Współczesna kreacja wnętrza urbanistycznego za pomocą sztucznej iluminacji, w oparciu o realizacje firmy ARUP

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 25/2018, s. 60-72
Data publikacji online: 10 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.078.9994

Smarter way to build: volumetric modular construction system

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 25/2018, s. 73-80
Data publikacji online: 10 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.079.9995

Smart city? - Realia współczesnego przekazu informacji w kształtowaniu polityki przestrzennej polskich gmin

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 25/2018, s. 81-89
Data publikacji online: 10 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.080.9996

Technologia Strawbale. Pensjonat w Paleokastro

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 25/2018, s. 90-107
Data publikacji online: 10 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.081.9997