Środowisko Mieszkaniowe

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć

"Środowisko Mieszkaniowe - Housing Enviroment" jest wydawnictwem o charakterze naukowym, cyklicznym, dwujęzycznym (polsko-angielskim), zarejestrowanym w systemie ISSN. Dotyczy problematyki mieszkalnictwa w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym w kontekście środowiska mieszkaniowego rozumianego jako miejsce zamieszkania w środowisku przyrodniczym i kulturowym, kształtowanym przez człowieka. Jest ono poświęcone twórczości urbanistyczno-architektonicznej w postaci prac teoretycznych, eksperymentów, projektów i realizacji, ujmujących kompleksowo zagadnienia kształtowania środowiska mieszkaniowego, zarówno pod kątem jego walorów architektoniczno-przestrzennych, cech prozdrowotnych, technologicznych rozwiązań proekologicznych, a także problemów wskazywanych przez socjologię czy psychologię środowiska. Obszerną część każdego numeru stanowi prezentacja wybranych prac studenckich.

ISSN 1731-2442
e-ISSN 2543-8700
Punkty MNISW: 8
Właściciel czasopisma:
Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Politechnika Krakowska

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć
Opublikowano online: 8 stycznia 2019

Artykuły

Ilość

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy 

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 3-3
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.051.9641

Rewitalizacja bulwarów Wiślanych – próba stworzenia nowej przestrzeni publicznej w mieście 

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 4-12
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.052.9642

Rewitalizacja obszarów nadrzecznych w przestrzeniach miejskich

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 13-25
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.053.9643

Wybrane przykłady zastosowania zieleni i wody jako naturalnych elementów przestrzeni poprawiających warunki lokalnych klimatów

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 26-33
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.054.9644

Zgoda wodnoprawna – systemy gospodarowania wodą deszczową na terenach mieszkaniowych

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 34-41
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.055.9645

Zielone miasto – socjalna utopia?

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 42-49
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.056.9646

„Ogród” w przestrzeni mieszkalnej – korzyści z obecności zieleni i wody we wnętrzach na przykładzie analizy wybranych przykładów

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 50-59
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.057.9647

Woda w kompozycji współczesnych rozwiązań urbanistycznych i krajobrazowych

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 60-73
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.058.9648

Rola terenów nadbrzeżnych i parków kieszonkowych w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego na przykładzie osiedla Nordhavnen w Kopenhadze

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 74-81
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.059.9649

Typy zieleni i elementy wodne w przestrzeni dawnego miasta-twierdzy Trebinje

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 82-88
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.060.9650

Naturalne elementy kompozycji w przestrzeni zespołów mieszkaniowych

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 89-98
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.061.9651

Zieleń jako element kształtowania miejskich przestrzeni publicznych dedykowanych kulturze – wybrane przykłady

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 99-110
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.062.9652

Współczesne znaczenia wody i zieleni w biurowcu wizytówce – na przykładzie Business Tower Norymberga

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 111-119
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.063.9653

Tereny nadrzeczne w miastach jako element systemu Zielonej Infrastruktury w kontekście projektów rewitalizacyjnych podejmowanych w ramach wystaw ogrodniczych Gartenschau w Niemczech

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 120-129
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.064.9654

Baseny i kąpieliska geotermalne w Islandii jako element przestrzeni publicznej. Rozwiązania funkcjonalne, przestrzenne i krajobrazowe sprzyjające kontaktom społecznym

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 130-141
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.065.9655

Od „ziemi niczyjej” do półprywatnych ogródków przydomowych – tereny zielone krakowskich osiedli mieszkaniowych

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 142-149
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.066.9656

Architektura obiektów rekreacyjnego zamieszkiwania pasa nadmorskiego Pomorza Zachodniego na przełomie XX i XXI w. Urbanizacja i komercjalizacja przestrzeni oraz ich wpływ na środowisko kulturowe i naturalne

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 150-163
Data publikacji online: listopad 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.067.9657

Recreation of a central element of the structure of spiritual buildings in Odesa – Transfiguration cathedral in 1991–2010

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 164-167
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.068.9658

Refleksyjne odbicie architektury – synteza wody i dzieła architektonicznego

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 168-178
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.069.9659

Współczesne miasta Zagłębia Ruhry – zielone poprzemysłowe aglomeracje

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 179-185
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.070.9660

Woda i zieleń w architekturze jednorodzinnych domów wolno stojących

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 186-250
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.071.9661