Środowisko Mieszkaniowe

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć

"Środowisko Mieszkaniowe - Housing Enviroment" jest wydawnictwem o charakterze naukowym, cyklicznym, dwujęzycznym (polsko-angielskim), zarejestrowanym w systemie ISSN. Dotyczy problematyki mieszkalnictwa w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym w kontekście środowiska mieszkaniowego rozumianego jako miejsce zamieszkania w środowisku przyrodniczym i kulturowym, kształtowanym przez człowieka. Jest ono poświęcone twórczości urbanistyczno-architektonicznej w postaci prac teoretycznych, eksperymentów, projektów i realizacji, ujmujących kompleksowo zagadnienia kształtowania środowiska mieszkaniowego, zarówno pod kątem jego walorów architektoniczno-przestrzennych, cech prozdrowotnych, technologicznych rozwiązań proekologicznych, a także problemów wskazywanych przez socjologię czy psychologię środowiska. Obszerną część każdego numeru stanowi prezentacja wybranych prac studenckich.

ISSN 1731-2442
e-ISSN 2543-8700
Punkty MNISW: 8
Właściciel czasopisma:
Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Politechnika Krakowska

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Opublikowano online: 6 marca 2018

Artykuły

Ilość

Woda dekoracyjna w śródmiejskich przestrzeniach publicznych Barcelony

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 4-14
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700ŚM.18.001.8511

Adaptowalność w architekturze reagującej na czynniki środowiskowe

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 15-21
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700ŚM.18.022.8703

The multiple dimension of water in the designing and governance of public spaces. The case of Shanghai West Bund Project compared to other Western Waterfronts renovations

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 22-27
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700ŚM.18.024.8705

Study Methodology of the Architectural Periodization of Algerian Mosques and the Ritual Role of Elements (Mihrab, Minbar, Qibla, Bath for Ablution) in the Islamic Worship Service

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 28-36
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700ŚM.18.025.8706

Symboliczne znaczenie roślin uprawianych w tradycyjnej zagrodzie

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 37-45
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700ŚM.18.006.8516

Zieleń jako istotny element tworzenia przestrzeni społecznych

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 46-53
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700ŚM.18.015.8525

Kształtowanie architektury proekologicznej – budownictwo z surowej ziemi. Realizacja i eksploatacja doświadczalnego budynku w Parku Ekologicznym w Pasłęku

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 54-62
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700ŚM.18.009.8519

Współczesne enoteki jako przykład budynków zaprojektowanych w harmonii ze środowiskiem naturalnym

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 63-75
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700ŚM.18.003.8513

Dani Karavan. Narracja form w krajobrazie miasta

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 76-85
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700ŚM.18.018.8528

Znaczenie rzek i cieków wodnych dla poziomu życia mieszkańców miast na przykładzie Łodzi, Wiednia i Mainz

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 86-96
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700ŚM.18.017.8527

Zieleń i woda w zabytkowych założeniach dworskich. Historia przekształceń wybranych przykładów założeń z Krakowa

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 97-106
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700ŚM.18.026.8707

The role of construction materials in modern landscape design

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 107-114
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 110.4467/25438700ŚM.18.014.8524

Using of natural environment elements in formation of attractiveness of small town space

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 115-120
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700ŚM.18.027.8708

Zieleń łódzkich Bałut. Kompozycja przestrzenna miejsc pamięci

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 121-129
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700ŚM.18.023.8704

Rzeka – transformacja czy metamorfoza

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 130-139
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700ŚM.18.005.8515

Natura – Architektura – Człowiek

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 140-146
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700ŚM.18.028.8709

Woda jako element idei i kompozycji w architekturze Tadao Ando

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 147-155
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700ŚM.18.007.8517

W stronę architektury współdzielonej z naturą

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 156-165
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 0.4467/25438700ŚM.18.025.8706

Hipodromy jako wielofunkcyjne, sportowo-rekreacyjne przestrzenie zielone w strukturze współczesnych miast

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 166-173
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700ŚM.18.016.8526

Zieleń i woda we współczesnych założeniach architektoniczno-urbanistycznych

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 174-237
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700ŚM.18.029.8710