Artykuły

Ilość

Geneza i kierunki rozwoju terenów rekreacyjnych w kompozycji urbanistycznej modernistycznych zespołów mieszkaniowych. Część 1 – europejski modernizm do II wojny światowej

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 4-14
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Geneza i formy terenów rekreacyjnych w kompozycji urbanistycznej modernistycznych zespołów mieszkaniowych. Część 2 – modernizm po II wojnie światowej i nurty go kontestujące

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 15-29
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Ewolucja funkcjonalnoprzestrzenna rejonu osiedla Oficerskiego w Krakowie. Od kolonii mieszkaniowych na peryferiach miasta do wielofunkcyjnego zespołu śródmiejskiego

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 30-40
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Parc Central de Nou Barris jako element systemu zieleni hybrydowej struktury urbanistycznej Metropolii Barcelońskiej

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 41-51
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Importance of spontaneous attractiveness for personalization of architectural environment of Lviv region small towns (Ukraine)

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 52-56
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Wielość. Architektura w erze postfordyzmu

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 57-66
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Partycypacja środowisk kulturowych, społecznych organizacji pozarządowych i obywatelskich na przykładzie tworzenia programów dla przestrzeni rekreacyjnych w Łodz

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 67-76
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Atrakcyjność przestrzeni uniwersyteckich w obliczu współczesnych potrzeb społecznych

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 77-84
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Rustykalne formy rekreacji realizowane i kreowane przez mieszkańców współczesnych miast

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 85-93
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Centrum rekreacyjno-edukacyjne „Kujawy” jako przykład innowacyjnego zagospodarowania terenów pogórniczych

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 94-106
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Milan, a history in recreational spaces

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 107-112
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Recreation function in the architecture of the apartment buildings (on the example of the historical buildings of Lviv)

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 113-118
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Art exhibitions in sociocultural space

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 119-124
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Wpływ rozwiązań technologicznych systemów oświetlenia obszarów mieszkaniowych na socjologię oraz zanieczyszczenie światłem środowiska naturalnego

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 125-130
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Wewnątrz – zewnątrz domu

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 131-135
Data publikacji online: 29 listopada 2016