Środowisko Mieszkaniowe,2017, 19/2017

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć
Rok wydania: 2017

Artykuły

Ilość

Miasto inteligentne – miasto dostępne. Nowoczesne technologie miejskie w kontekście projektowania uniwersalnego

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 19/2017, s. 4-12
Data publikacji online: 6 listopada 2017
DOI 10.4467/25438700ŚM.17.021.7611

Inteligentna przestrzeń – między smart building a smart city

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 19/2017,
Data publikacji online: 6 listopada 2017
DOI 10.4467/25438700ŚM.17.022.7612

The Crystal w Londynie – nowy wyznacznik w kreowaniu miast typu smart city?

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 19/2017,
Data publikacji online: 6 listopada 2017
DOI 10.4467/25438700ŚM.17.023.7613

Czy innowacje potrzebują zieleni? O 10 najbardziej wpływowych miastach świata

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 19/2017,
Data publikacji online: 6 listopada 2017
DOI 10.4467/25438700ŚM.17.024.7614

Centrum Bydgoszczy – poszukiwanie tożsamości miejsca drogą budowy społeczności lokalnych

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 19/2017,
Data publikacji online: 6 listopada 2017
DOI 10.4467/25438700ŚM.17.025.7615

Smart Buildings in Italy, some BIM designed examples

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 19/2017,
Data publikacji online: 6 listopada 2017
DOI 10.4467/25438700ŚM.17.026.7616

Etapy rozwoju miast typu smart

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 19/2017,
Data publikacji online: 6 listopada 2017
DOI 10.4467/25438700ŚM.17.027.7617

Rola cyfrowych narzędzi w projektowaniu architektury

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 19/2017,
Data publikacji online: 6 listopada 2017
DOI 10.4467/25438700ŚM.17.028.7618

Oceanaria. Inteligentne technologie, zrównoważone rozwiązania

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 19/2017,
Data publikacji online: 6 listopada 2017
DOI 10.4467/25438700ŚM.17.029.7619

Projekt przyjazny. Smart w przestrzeni rekreacyjnej

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 19/2017,
Data publikacji online: 6 listopada 2017
DOI 10.4467/25438700ŚM.17.030.7620

Sterowanie rozwojem regionu przez nowoczesną architekturę, na przykładzie Rzeszowa oraz obszaru doliny lotniczej

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 19/2017,
Data publikacji online: 6 listopada 2017
DOI 10.4467/25438700ŚM.17.031.7621

Rola aplikacji mobilnych w kształtowaniu współczesnego miasta

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 19/2017,
Data publikacji online: 6 listopada 2017
DOI 10.4467/25438700ŚM.17.032.7622

Integracja migrantów do struktury miasta i społeczeństwa

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 19/2017,
Data publikacji online: 6 listopada 2017
DOI 10.4467/25438700ŚM.17.033.7623

Tendencies of the Christian educational institutions architecture development as based on the example of the Catholic University of America in Washington

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 19/2017,
Data publikacji online: 6 listopada 2017
DOI 10.4467/25438700ŚM.17.034.7624

Aktywne elewacje jako element wpływający na rozwiązania funkcjonalne i formalne w architekturze współczesnej (wybrane zagadnienia)

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 19/2017,
Data publikacji online: 6 listopada 2017
DOI 10.4467/25438700ŚM.17.035.7625

Nowy Jork – rozwiązania smart w transporcie towarowym i rowerowym

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 19/2017,
Data publikacji online: 6 listopada 2017
DOI 10.4467/25438700ŚM.17.036.7626

Lighting devices in the Secession as the component of “Gesamtkunstwerk” and the issues of restoration

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 19/2017,
Data publikacji online: 6 listopada 2017
DOI 10.4467/25438700ŚM.17.037.7627

Projektowanie dla osób starszych i niepełnosprawnych

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 19/2017,
Data publikacji online: 6 listopada 2017
DOI 10.4467/25438700ŚM.17.038.7628

Rola architektury w rozwoju enoturystyki

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 19/2017,
Data publikacji online: 6 listopada 2017
DOI 10.4467/25438700ŚM.17.039.7629

Zintegrowane projektowanie zrównoważone

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 19/2017,
Data publikacji online: 6 listopada 2017
DOI 10.4467/25438700ŚM.17.040.7630