Zielone miasto – socjalna utopia?

Renata Mikielewicz

Abstrakt

„Zielony to więcej niż kolor. To filozofia” – to hasło firmy Benetton używane m. in. na jej torbach do pakowania produktów. Zielony kolor i zieleń to w ogóle swoisty zamiennik idei zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do kształtowania przestrzeni miejskiej. Jednocześnie, wpisujący się w definicję rozwoju zrównoważonego i ograniczający jej rozumienie poprzez instru­mentalne traktowanie już istniejących terenów zielonych (szczególnie drzew). Stąd miasto, narażone – z jednej strony, ze względu na tendencję do skupiania ludności – na przeludnienie, a z drugiej – na wyludnianie, (poprzez odpływ mieszkańców na tereny podmiejskie właśnie ze względu na dostęp do środowiska przyrodniczego) jako „zielone miasto” staje się swoistą utopią społeczną. Opis przykładowych działań dotyczących zieleni i wody w przestrzeni miejskiej (i porównanie sposobu podejścia do zasobów przyrodniczych miast) staje się podstawą do rozważań na temat teraźniejszości i przyszłości miasta jako formy urbanistycznej.

‘The Green City’ – an social utopia?

Abstract

‘Green is more than a color. It is a philosophy.’ – the Benneton marketing slogan used among others on the firm’s bags. Green color and greenery build nowadays a specific interchange for the idea of sustainable development when related to the creation of the urban space. At the same time, this includes the definition of sustainable development and excludes its un­derstanding through instrumental use of already existing green areas (especially trees). So a city, subjected to overcrowding (because of concentration caused mainly by migration), and on the other hand – to depopulation (through the migration to suburban areas in want for the nature’s proximity), as a ‘green city’ is becoming a social utopia. A description of exemplary dealings with greenery and water resources in urban space (and a comparison of the methods and attitudes to natural urban resources) starts a consideration process of the present and the future of a city as an urban form.

Słowa kluczowe: zielone miasto”, system, ekosystem, przestrzeń miejska, społeczność, idea zrównoważonego rozwoju , ‘green city’, ecosystem, urban space, community, sustainable development
References

[1] Blekitno-zielona Siec / Blue-Green Network, http://switchlodz.wordpress.com/ [Accessed: 12.06.2104]

[2] Braungart M., McDonough W., Cradle to Cradle. Remaking the Way We Make Things, Vintage Books, London, 2009

[3] Jacobs J., The Death and Life of Great American Cities, Penguin Books, Lon­don 1994 (first edition 1961)

[4] Hawken P., Lovins A. B., Lovins L. H., Natural Capitalism: The Next Industrial Revolution, Earthscan, London 2010

[5] Master plans for Łódź from the years 2002, 2010 and 2018, http://www.mpu.lodz.pl/page/index.php?str=23 [Accessed: 25.05.2018]

[6] Owen D., Green Metropolis. What the City Can Teach the Country About True Sustainability, Audiobook, MP3-CD unabridged, read by P. Lawlor, Tantor Media, Inc. 2009

[7] Shrader-Frechette K.S., McCoy E.D., Method in Ecology: Strategies for Con­servation, Cambridge University Press, Cambridge 1993

[8] Sievarts T., Zwischenstadt: Zwischen Ort und Welt, Raum und Zeit, Stadt und Land. BirkhäuserVerlag AG, Basel 2008

[9] Small retention – Program for Lodz 2007, http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=1647 [Accessed: 20.02.2011]