Woda w kompozycji współczesnych rozwiązań urbanistycznych i krajobrazowych

Katarzyna Pluta

Abstrakt

Celem badań prezentowanych w artykule jest 1/wskazanie możliwości wykorzystania motywów i elementów wodnych w kompozycji urbanistycznej oraz 2/wskazanie współczesnych rozwiązań urbanistycznych i krajobrazowych, stanowiących wybitne przykłady wykorzystania i zastosowania zbiorników i elementów wodnych w przestrzeniach publicznych. współczes­nych miast.

Water in composition of contemporary urban and landscape solutions

Summary

The main purposes of the research presented in the article are following: 1/indication of the possibilities of the use of water motifs and water elements in urban composition and 2/indication of contemporary urban and landscape solutions, which are outstanding examples of the use of water reservoirs and water elements in public spaces in contemporary cities.

Słowa kluczowe: woda, przestrzeń publiczna, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, miasto, kompozycja , water, public space, urban and landscape solutions, city, composition
References

[1] Braun M.S., Uffelenv C., Atlas of Word Landscape Architecture, Braun Publishing AG, 2014.

[2] Gehl J., Gemzøe L., New city spaces, The Danish Architectural Press, Copenhagen 2001.

[3] Hölzer Ch., Hundt T., C. Lüke, O.G. Hamm, Riverscapes. Designing Urban Embankments, Birkhäuser Verlag AG, 2008.

[4] 1000 x Landscape Architecture. Verlagshaus Braun, 2009.

[5] Pluta K., Przestrzenie publiczne miast europejskich. Projektowanie urbanistyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Wyd. 2. poprawione, 2014, Warszawa.

[6] Reed P., Groundswell, constructing the contemporary landscape, The Museum of Modern Art, New York 2005.

[7] Wejchert K., Elementy Kompozycji Urbanistycznej, Arkady, Warszawa 1974.