Rola terenów nadbrzeżnych i parków kieszonkowych w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego na przykładzie osiedla Nordhavnen w Kopenhadze

Damian Poklewski-Koziełł

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie będącego obecnie w trakcie realizacji, jednego z największych projektów rozbudowy miasta jaki ma miejsce w Skandynawii, znanego pod nazwą Nordhavnen. Artykuł przybliży podstawowe założenia ideowe i strategie projektowe jakie przyświecały autorom wyłonionej w drodze międzynarodowego konkursu pracy, oraz odpowiada­jące im praktyczne narzędzia urbanistyczne. Artykuł przyjrzy się jak w praktyce wygląda realizacje założeń koncepcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych – parków kieszonkowych i tzw. stref buforowych – oraz wodnych – terenów nadbrzeżnych. Przeanalizowane zostaną podstawowe dane powierzchniowe w kontekście ich wpływu i roli w kreowaniu wyżej wymienionych przestrzeni.

Role of waterfront areas and pocket parks in shaping of housing environment on the example of the Nordhavnen Housing Estate in Copenhagen

Abstract

The goal of the article is the presentation of one of the largest city expansion projects that are currently being executed in Scandinavia, known as Nordhavnen in Copenhagen. The article will familiarise readers with the basic conceptual assump­tions and design strategies that were adopted by the authors of its design, as well as the practical urban planning tools that correspond to them. The article will also explore how the implementation of the conceptual assumptions looks like in practice, with a specific emphasis on green areas—pocket parks and so-called edge zones—and those close to water—wa­terfronts. Basic data concerning various types of surface area in the context of their impact and role in creating the aforemen­tioned spaces were analysed.

Słowa kluczowe: tereny nadbrzeżne, parki kieszonkowe, edge zone (strefa buforowa), sustainable mobility (zrównoważona mobilność), walkability (dostępność piesza) , waterfronts, pocket parks, edge zone, sustainable mobility, walkability
References

[1] Dover V., Massengale J., Street Design: The Secret to Great Cities and Towns, Wiley, New Jersey 2014

[2] Frumkin H., Frank L., Jackson R., Urban Sprawl and Public Health: De­signing, Planning, and Building for Healthy Communities, Island Press , Waszyngton 2004

[3] Gehl J., Cities for People, Island Press, Waszyngton 2010

[4] Glaeser E., Triumph of the city, Pan Macmillan, Londyn 2011 (Kindle edition)

[5] Jacobs J., Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Fundacja Centrum Architektury, Warszawa

[6] Jacobs J., The economy of Cities, Vintage Books, New York 1970 (Kin­dle edition)

[7] Kantarek A.A.: O orientacji w przestrzeni miast, Wydawnictwo Politech­niki Krakowskiej, Kraków 2013

[8] Langdon Philip, Within walking distance. Creating livable communities for all, Island Press, Waszyngton 2017

[9] Lynch K., Obraz Miasta, „Archivolta” Michał Stępień, Kraków 2011

[10] [online], Nordhvnen 2012. From idea to project, http://www.nordhavnen.dk/english/uk-nh-vision/uk-strukturen.aspx (odsłona z dnia 08.06.18)

[11] [online] https://fdm.dk/node/2107 (odsłona z dnia 08.06.18)

[12] [online] https://ing.dk/artikel/nordhavnstunnel-rammes-af-ekstrare­gning-paa-100-millioner-kroner-182354 (odsłona z dnia 08.06.18)

[13] [online] http://www.nordhavnen.dk/english/uk-nh-vision/uk-nh-com­petition.aspx (odsłona z dnia 08.06.18)

[14] [online] http://urbantransform.eu/wp-content/uploads/si­tes/2/2015/07/D4.2-Copenhagen.pdf (odsłona z dnia 08.06.18)

[15] [online] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Distribution_of_population_by_tenure_status,_2015_(%25_of_population)_YB17.png (odsłona z dnia 08.06.18)

[16] [online]http://www.nordhavnen.dk/presse/nyheder/2017/metropladser+bliver+nordhavns+visitkort.aspx (odsłona z dnia 08.06.18)

[17] [online] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Average_size_of_dwelling_by_tenure_status,_2012.png (odsłona z dnia 08.06.18)

[18] Speck J., Wa lkable city: how downtown can save America, one step at a time, Farrar, Straus and Giroux, Nowy York 2012