Refleksyjne odbicie architektury – synteza wody i dzieła architektonicznego

Mariusz Twardowski,

Agnieszka Żabicka

Abstrakt

Odkąd architektura towarzyszy człowiekowi, woda ma poważny wpływ na jej charakter. Pomijając budowle inżynierskie, w których woda jest głównym aktorem, w wielu przypadkach woda stanowi niezwykłe uzupełnienie budowli, które niejednokrotnie bez niej nie miałyby już takie siły odbioru. To dzięki wodzie budowle często stają się dziełami sztuki. Podkreśla ona wyjątkowość, tworzy, często ze światłem i cieniem, tajemniczość budynku. W Południowej Ameryce znaleźć można wiele przykładów, które popierają powyższą tezę. Również w Europie znajdujemy budowle oparte na podobnej zasadzie. Nie należy zapominać tutaj, iż większość przykładów architek­turze towarzyszy zieleń, jednym razem znajdując się w środku zielonego ogrodu a innym gdy zieleń przenika się z wnętrzem budynku. Wszystkie one mogą być inspiracją dla budynku zaprojektowanego w Krakowie przez MTWW Architekci. Woda podkreśla budowę odbiciami i refleksami. Zieleń pojawia się w środku i na zewnątrz sprawiając, że użytkownicy przez cały czas otoczeni są przez naturę.

Reflective image of architecture—synthesis of water and an architectural work

Abstract

Since architecture accompanied people, water has a serious impact on its character. Apart from engineering buildings, in which water is the main actor, in many cases it is an extraordinary supplement to a building, which would often not have such power without it. Thanks to water buildings often become works of art. It emphasizes uniqueness, creates, often with light and shadow, the mystery of the building. There are many examples in South America that support this thesis. We find buildings based on a similar principles in Europe. It should not be forgotten that most of the examples were designed together with greenery, sometimes being in the middle of a green garden, another time the greenery interfuse with the interior. All of them can be an inspiration for a building designed in Kra­kow by MTWW Architekci. Water emphasizes architecture by reflections. Greenery appears in the interior as well as outside, making users surrounded by nature the whole way through.

Słowa kluczowe: Woda, architektura w zieleni, odbicie, projektowanie zrównoważone , Water, architecture in greenery, water reflection, sustainable design
References

[1] Baranyk, I., Santiago Calatrava’s City of Arts and Sciences Through the Lens of Photographer Sebastian Weiss [w:] Arch Da­ily, Sao Paulo 09.04.2017, www.archdaily.com/868774/santiago­-calatravas-city-of-arts-and-sciences-through-the-lens-of-photo­grapher-sebastian-weiss

[2] Calatrava, S., Ciudad De Las Artes Y De Las Ciencias [w:] San­tiago Calatrava,calatrava.com/projects/ciudad-de-las-artes-y-de­-las-ciencias-valencia.html (dostęp: 09.10.2018)

[3] Disfruta este verano de las barcas, kayaks, water bikes y bo­las en el lago sur del Hemisfèric [w:] ValenciaBonita.es, Walencja 08.03.2017, www.valenciabonita.es/2017/03/03/disfruta-este-ve­rano-de-las-barcas-kayaks-water-bikes-y-bolas-en-el-lago-sur-del­-hemisferic/ (dostęp: 09.10.2018 r.)

[4] Itamaraty Palace [w:] Archi Travel, 01.01.2013, www.architravel.com/architravel/building/itamaraty-palace/ (dostęp: 10.10.2018 r.)

[5] Jagiełło-Kowalczyk, M., Przestrzeń kształtowana wodą – robin­sonada [w:] Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012

[6] Lincoln Memorial Landscape and Reflecting Pool [w:] Sasaki Associates, Watertown, www.sasaki.com/project/43/lincoln-me­morial-landscape-and-reflecting-pool/

[7] Lincoln Memorial Reflecting Pool | Washington, DC, US [w:] Louis Berger, Morristown, www.louisberger.com/our-work/proje­ct/lincoln-memorial-reflecting-pool-washington-dc-us

[8] Lincoln Memorial Reflecting Pool, Case Study [w:] Sika Corpo­ration, Lyndhurst, usa.sika.com

[9] Oscar Niemeyer Biography [w:] The Biography.com, A&E Tele­vision Networks 02.04.2014, www.biography.com/people/oscar­-niemeyer-9423385 (dostęp: 29.10.2018 r.)

[10] Palewski, B., Perskie ogrody [w:] architekturakrajobrazu.info, Szczecin 09.09.2011, www.architekturakrajobrazu.info/ogrody-i­-parki/44-ogrody-wiata/2142-perskie-ogrody,

[11] Souza, E., AD Classics: Le Grande Louvre / I.M. Pei [w:] Arch Daily, 18.11.2010, www.archdaily.com/88705/ad-classics-le-gran­de-louvre-i-m-pei (dostęp: 10.10.2018 r.)

[12] Sveiven, M., AD Classics: Taj Mahal / Shah Jahan [w:] Arch Daily, Sao Paulo 02.01.2011, www.archdaily.com/100528/ad-clas­sics-taj-mahal-shah-jahan

[13] Szpakowska E., Charakterystyka kompozycji wybranych przy­kładów miast idealnych, motywowanych wizją społeczną. Część II, [w:] Przestrzeń i

Forma nr 20/2013, Wydawnictwo ZUT, Szczecin 2013

[14] Taj Mahal [w:] Unesco.org Paryż, whc.unesco.org/en/list/252

[15] The Taj Mahal [w:] National Geographic Des Moines 21.02.2018, www.nationalgeographic.com/travel/world-heritage/taj-mahal/

[16] Visit the Itamaraty Palace [w:] Ministry of Foreign Affairs, Bra­silia, www.itamaraty.gov.br/en/visit-the-itamaraty-palace (dostęp: 29.10.2018 r.)