Technologia AR w urbanistyce i architekturze – omówienie metod i potencjału dla prezentacji koncepcji architektonicznej w środowisku rozszerzonej rzeczywistości

Wojciech Sumlet,

Maciej Pitek

Abstrakt