Inteligentne ornamenty. Forma i funkcja murali w przestrzeni urbanistycznej

Małgorzata Petelenz

Abstrakt