Miasta bez samochodów – alternatywa dla prywatnego środka transportu w mieście

Agnieszka Żabicka

Abstrakt

Cities without cars – alternative for private transport in the city

World is constantly developing, and new technologies that improve our life are being introduced. One of them was a car which is still present in urban spaces. The driver became the dominant traffic user. Urban interiors are overwhelmed by parking spaces which are present everywhere around. Without them the city could not function, having to adopt constantly increasing number of vehicles.

Paying attention to a healthy, clean environment, free from pollution and noise, makes it worth considering whether there is an alternative to the car in urban space? What changes brings the idea of sustainable transport in a city free of private vehicles? Problematic aspects were discussed on the basis of three significant examples: Oslo, San Francisco, as well as Masdar City.

Streszczenie

Świat nieustannie rozwija się, wprowadzane są coraz nowsze technologie usprawniające życie. Jedną z nich był samochód, który do dziś obecny jest w przestrzeni miejskiej. Kierowca stał się dominującym użytkownikiem ruchu. Wnętrza urbanistycz­ne przytłoczone są obecnymi wszędzie miejscami parkingowymi, bez których nie funkcjonowałoby miasto, muszące przyjąć stale rosnącą liczbę pojazdów.

Zwrócenie uwagi w kierunku zdrowego, ekologicznego środowiska, wolnego od zanieczyszczeń i hałasu sprawia, że warto zastanowić się, czy istnieje alternatywa dla samochodu w przestrzeni miejskiej? Jakie zmiany niesie ze sobą idea zrównowa­żonego transportu w mieście wolnym od prywatnych pojazdów osobowych? Problematyka omówiona została na podstawie trzech znaczących przykładów: Oslo, San Francisco, a także miasta Masdar City.

Słowa kluczowe: Miasto, użytkownik, samochód, zrównoważony transport, innowacje, City, user, car, sustainable transport, innovations
References

[1] Alameri M., The car free city model [w:] Urban Transport XVII, WIT Press, 2011, s. 143-154.

[2] Crawford, J.M., Carfree Cities, International Books, 2000/2002.

[3] Fojud, A., Czy istnieje alternatywa dla samochodu w mieście?, [w:] desig­nforall.pl, Poznań 17.09.2014, www.designforall.pl/czy-istnieje-alternatywa-dla­-samochodu-w-miescie/. (dostęp: 05.11.2018)

[4] Garfield, L., 12 major cities that are starting to go car-free, [w:] Business Insider, New York 2.02.2017, www.businessinsider.com/cities-going-car-free-2017-2?IR=T#people-in-chengdu-will-be-able-to-walk-anywhere-in-15-minutes-or-less-3. (dostęp: 05.11.2018)

[5] Jagiełło-Kowalczyk, M., Zrównoważone osiedla bez samochodów...i bez mieszkańców., [w:] Środowisko Mieszkaniowe, nr 13, Kraków 2014, str. 81-88.

[6] Rocque, M., Cities without cars [w:] SmartCitiesWorld, 23.08.2017, www.smartcitiesworld.net/special-reports/special-reports/cities-without-cars. (dostęp: 06.11.2018)

[7] Green Oslo [w:] www.visitoslo.com/en/your-oslo/green-oslo/. (dostęp: 6.11.2018)

[8] Investment and learning opportunities at Masdar City [w:] masdar.ae/en/masdar-city/detail/masdar-city-abu-dhabis-modern-sustainable-city. (dostęp: 05.11.2018)

[9] Masdar City – zielone miasto przyszłości na pustyni [w:] Ogrodolandia.pl, 11.10.2016, ogrodolandia.pl/masdar-city. (dostęp: 05.11.2018)

[10] San Francisco: Meeting the Smart City Challenge [w:] www.sfmta.com/sites/default/files/projects/2016/SF%20Smart%20City%20Challenge_Final.pdf. (dostęp: 08.11.2018)

[11] Stolica o wielkomiejskim charakterze [w:] www.visitnorway.pl/gdzie-jechac/norwegia-wschodnia/oslo/. (dostęp: 06.11.2018)