Smart city? - Realia współczesnego przekazu informacji w kształtowaniu polityki przestrzennej polskich gmin

Wojciech Korbel,

Dariusz Szklarczyk

Abstrakt