W labiryncie struktury

Marek Początko

Abstrakt

Streszczenie

Logika przestrzeni mieszkaniowej zmienia się. Podobnie struktura domu, którego rola we współczesnym mieście komplikuje się. Artykuł zawiera analizę wybranych najnowszych realizacji architektonicznych będącą podstawą do rozważań na temat struktury architektury mieszkaniowej i jej zmianom. Swą skalą obejmuje budynki w gęstej zabudowie miejskiej. Zestawienie odmiennych przykładów pod względem logiki struktury i jej czytelności pozwala postawić pytania: czy zmiana formy i wewnętrznej logiki domu ma wpływ na miasta? Jaka jest rola nietypowych struktur w ich przestrzeni?

In the maze of structure

The logic of living space is changing. Likewise, the structure of a house, whose role in the contemporary city is becoming increasingly complicated. The paper presents an analysis of selected architectural works in the 20th century and the latest ones, constituting the basis for considerations on the structure of residential architecture and its changes. Its scale encompasses buildings in densely built-up urban areas. The juxtaposition of different examples in terms of the logic of the structure and its legibility allows one to ask the following questions: does the change in the form and internal logic of the house affect the cities? What is the role of unusual structures in their space?

Słowa kluczowe: zabudowa mieszkaniowa, struktura, dom w mieście, housing development, structure, house in the city
References

[1] Graham W., Miasta wyśnione, Karakter, Kraków 2016

[2] Lynch K., Obraz miasta, Wydawnictwo Archivolta, Kraków 2011

[3] Rottenberg A., Okazanie. w:Gregor Schneider. Unsubscribe, www.archiwalna.zacheta.art.pl (odsłona z dnia 10.12.2018)

[4] Świtek G., Gry sztuki z architekturą. Nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013

[5] Wright F.L., Architektura nowoczesna. Wykłady., Karakter, Kraków 2015

[6] https://www.archdaily.com/796907/bigs-twisting-towers-along-the-high-line-will-contain-condos-and-a-luxury-hotel (odsłona z dnia 04.05.2019)

[7] https://www.archdaily.com/911976/el-cortijo-house-felipe-assadi-arquitectos (odsłona z dnia 04.05.2019)

[8] http://www.big.dk/ (odsłona z dnia 10.12.2018)

[9] https://www.cpda.mx

[10] https://culture.pl/pl/tworca/monika-sosnowska (odsłona z dnia 15.04.2019)

[11] https://www.dezeen.com/2016/12/09/interview-richard-meier-new-york-skyscrapers-disrespectful-donald-trump/ (odsłona z dnia 11.09.2017)

[12] http://www.zacheta.art.pl/public/upload/download/Gregor%20Schneider.%20Unsubscribe_zeszyt%20prasowy.pdf (odsłona z dnia 10.12.2018)

[13] https://www.themoderninstitute.com/artists/monika-sosnowska (odsłona z dnia 15.04.2019