Elementy wnętrz domowych we współczesnych przestrzeniach biurowych – rozwiązania i tendencje

Anna Taczalska-Ryniak

Abstrakt

Streszczenie

Głównym tematem artykułu jest zjawisko udomawiania przestrzeni biurowej, a mianowicie nowej tendencji projektowej polegającej na wprowadzaniu do współczesnych biur form charakterystycznych dla wnętrz mieszkalnych. Na potrzeby publikacji, pod kątem wykorzystywanych układów funkcjonalnych i ich modyfikacji, oraz zastosowanych elementów i materiałów wykończeniowych zostaną przeanalizowane wybrane wnętrza biurowe w ośrodkach polskich, oraz w krajach Europy Zachodniej, powstałe w ostatnich latach.

Elements of Home Interior Design Introduced into Modern Office Spaces – Examples and Tendencies

The main topic of the following article is a process of making office spaces look more like home interiors by introducing furniture, decorative elements and finishing material traditionally used in housing. For this article use there are several examples of polish and western European office building analysed, that have been ejected in few las years. There are functional schemes with all the modifications taken into consideration, as well as elements and materials used to arrange interior spaces.

Słowa kluczowe: biura, wnętrza biurowe, certyfikacje, WELL Building Standard, office, office interior, building certification
References

[1] Taczalska-Ryniak A. Zdrowe biuro według WELL Building Standard, w: Polski rynek biurowy 2019, s. 100-101,

[2] The WELL Certification Guidebook, International WELL Building Institute pbc, 2018,

[3] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180620-1 (odsłona z dnia 22.04.2019 r.),

[4] https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/bank-swiatowy--prace- zdalna-w-polsce-wykonuje,119,0,2275191.html (odsłona z dnia 22.04.2019 r.),

[5] https://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-komercyjne/warsaw-hub-wychodzi-z-ziemi-fotorelacja-z-budowy-aa-MUdG-sFT7-higK.html (odsłona z dnia 19.04.2019 r.),

[6] https://plgbc.org.pl/baza-budynkow-certyfikowanych/ (odsłona z dnia 10.05.2019 r.),

[7] https://plgbc.org.pl/certyfikacja-wielokryterialna/well-building-standard/ (odsłona z dnia 10.05.2019 r.),

[8] https://www.skanska.pl/o-skanska/media/informacje-prasowe/222119/Spark-pierwszy-biurowiec-zintegrowany-z-aplikacja-gotowy.-Wprowadzila-sie-do-niego-grupa-Skanska (odsłona z dnia 10.05.2019 r.),

[9] https://www.wellcertified.com/ (odsłona z dnia 10.05.2019 r.).