Dom przyjazny

Włodzimierz Tracz

Abstrakt

Autor formułuje i omawia pojęcie „domu przyjaznego” – współczesnego domu zaprojektowanego i wybudowanego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dom przyjazny dla człowieka jest jednocześnie domem przyjaznym środowisku naturalnemu; prosty, tani, budowany z naturalnych, biodegradowalnych materiałów. Na podstawie wybranych przykładów autor opisuje cechy domu przyjaznego, jako pożądanego modelu budownictwa mieszkaniowego najbliższej przyszłości.

Friendly house

The author formulates and discusses the term of a “friendly house” – a modern house designed and built according to the principles of sustainable development. A house friendly for a human is also friendly for the natural environment; simple, affordable, built from natural, biodegradable materials. Based on selected examples, the  author describes the features of a friendly house as a desirable residential engineering model of the near future.

Słowa kluczowe: architektura ekologiczna, zrównoważony rozwój, dom naturalny, dom przyjazny, environmentally-friendly architecture, sustainable development, natural house, friendly house
References

[1] Biskup K., I-dom. Technologia inteligentnego domu. Środowisko Mieszkaniowe nr 9. Kraków 2011.

[2] Bonenberg W., Kapliński O. Postawa architekta wobec zrównoważonego rozwoju. Rozdział w monografii. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2016.

[3] Bylok F. Alternatywne formy konsumpcji wobec konsumpcjonizmu. Handel wewnętrzny nr 2016/2, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016

[4] Dechnik, M. Moskwa, S. Smart House – inteligentny budynek – idea przyszłości. Przegląd Elektrotechniczny. R. 93, nr 9. Wydawnictwo Sigma-Not, Kraków 2017.

[5] Kamionka L. Architektura zrównoważona i jej standardy na przykładzie wybranych metod oceny. Monografia. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2012.Kielce.

[6] Kamionka L. Architektura w środowisku zrównoważonym. Problemy ekologii, nr 14. Kielce 2010.

[7] Kamionka L. Standardy architektury zrównoważonej jako istotny czynnik miasta oszczędnego na przykładzie wybranych programów certyfikacyjnych. Czasopismotechniczne, Architektura, 6-A/2010, Zeszyt 14, Wydawnictwo politechniki Krakowskiej.Kraków 2010.

[8] Królczyk B. Budownictwo zielone, naturalne, ekologiczne zrównoważone. 2015. Publikacja: chronmyklimat.pl

[9] Mytting L. Porąb i spal, Wydawnictwo Agora S.A., Warszawa 2016.

[10] Niezabitowska E., Budynek inteligentny, Tom I. Potrzeby użytkownika, a standard budynku inteligentnego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.

[11] Niezabitowska E., Mikulik J., Budynek inteligentny, Tom II. Podstawowe systemy bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych. Wydawnictwo PolitechnikiŚląskiej, Gliwice 2014.

[12] Seruga W. Domy jutra - domy marzeń. Eksperymenty i poszukiwania. Środowisko Mieszkaniowe nr 12. Kraków 2013 .

[13] Seruga W. Dom – otoczenie – wnętrze. Środowisko Mieszkaniowe nr 13. Kraków 2014 .

[14] Seruga W. Domy wolnostojące w kontekście natury. Środowisko Mieszkaniowe nr 20. Kraków 2017.

[15] Zemła K. Architektura naturalna. Wyd. Fundacja im. Stefana Kuryłowicza, Warszawa 2018.