Kształtowanie przestrzennej efektywności energetycznej w zespołach zabudowy mieszkaniowej

Julia Kurek,

Justyna Martyniuk-Pęczek

Abstrakt

Głównym celem tego artykułu było wytyczenie kluczowych kierunków projektowych w ekologicznych zespołach zabudowy mieszkaniowej strefy klimatu umiarkowanego, pod względem przestrzennej efektywności energetycznej. Dokonano tego poprzez studia przypadków, analizę porównawczą i zestawienie wyników  krytycznych parametrów związanych z przestrzenną efektywnością energetyczną w wybranych reprezentatywnych kompleksach mieszkaniowych. Ze względu na mnogość i złożoność ekologicznych zespołów zabudowy, badane przykłady ograniczały się do określonych wytycznych. Były nimi lokalizacja w strefie klimatu umiarkowanego oraz wdrażanie rozwiązań pro-środowiskowych zgodnie ze znanymi na całym świecie certyfikatami energetycznymi i środowiskowymi. W rezultacie uzyskano zestawienie nurtów projektowych w strefie klimatu umiarkowanego, które opiera się na kluczowych parametrach przestrzennej efektywności  energetycznej. Ponadto, sformułowano uwagi i przyszłe ramowe wytyczne dotyczące obszarów i działań potencjalnej poprawy w zakresie przestrzennej efektywności energetycznej.

Striving for spatial energy efficiency in dwelling complexes

The main aim of this article was to discover the key characteristics in shaping most rewarded eco-district complexes built respectively in temperate climate zone in respect to spatial energy efficiency and resilience principles. It was done through careful case studies, comparative analysis and juxtaposition of critical parameters related to spatial energy efficiency and resilience in chosen representative dwelling complexes. Due to the complexity and multitude instances of ecological dwelling complexes it was decided to set bounds to the defined criteria. The investigated examples were limited to following restrictions as location in moderate climate zone, implementing the pro-environmental solutions in accordance world-known energy and environmental assessment certifications. As a result, a reliable juxtaposition of design trends in temperate climate zone was provided, which was induced by the key spatial energy efficiency parameters. Furthermore, the remarks and future framework guidelines were made, concerning main fields of potential improvements in terms of spatial energy efficiency and resilience.

Słowa kluczowe: przestrzenna efektywność energetyczna, ekologiczne osiedla, eko-dzielnice, zrównoważony rozwój, odporność miejska, energia, ochrona klimatu, BedZED, SolarCity, Vauban, Hammarby, Siewierz-Jeziorna, Spatial energy efficiency, eco-dwelling, eco-district, sustainable development, resilience, energy, climate protection
References

 [1] Budowa pierwszego kwartału dzielnicy Siewierz-Jeziorna| MAU Mycielski Architecture & Urbanism, [Accessed2 June 2019]. Available from: http://mau.com.pl/aktualnosci/budowa-pierwszego-kwartalu-dzielnicy-siewierz-jeziorna/

[2] Centrality Criteria, [Accessed 2 June 2019]. Available from: http://www.elas-calculator.eu/res/en/ELAS_ZStufe.pdf

[3] CHANCE, Tom, 2009. Towards sustainable residential communities; the Beddington Zero Energy Development (BedZED) and beyond. Environment and Urbanization [online]. 2009. Vol. 21, no. 2, p. 527–544. [Accessed 2 June 2019]. DOI 10.1177/0956247809339007.

[4] Deklaracja zrównoważonego rozwoju dla Siewierza Jeziornej, [no date]. [online]. [Accessed 2 June 2019]. Available from: http:// www.siewierzjeziorna.pl/wp-content/uploads/2014/12/Siewierz_Jeziorna_Deklaracja_Rozwoju_PL.pdf

[5] Energetic Long Term Analysis of Settlement Structures FACTSHEET 1. ELAS-Point of Departure, [no date]. [online]. [Accessed2 June 2019]. Available from: http://www.elas-calculator.eu/res/en/

ELAS_Infopaket.pdf

[6] Energie | EVA-Lanxmeer, [online]. [Accessed 2 June 2019]. Available from: http://www.eva-lanxmeer.nl/over/nu/energie

[7] Erneubare Energien, 2019. [online]. Available from: https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Navigation/DE/Home/home.html

[8] freiburg-vauban.de – Stadtteil Vauban, Freiburg, [online]. [Accessed 2 June 2019]. Available from: https://freiburg-vauban.de/ en/quartier-vauban-2/

[9] LARSON, William and YEZER, Anthony, 2015. The energy implications of city size and density. Journal of Urban Economics. 2015. Vol. 90, p. 35–49. DOI 10.1016/j.jue.2015.08.001.

[10] Mapy Europy, [no date]. [online]. [Accessed 20 June 2019]. Available from: https://www.mapy-europy.pl/

[11] PAŃ STWOWE PRZEDSIĘ BIORSTWO WYDAWNICTW

KARTOGRAFICZNYCH., 1987. Atlas geograficzny. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im Eugeniusza Romera. ISBN 8370000118. Wyd. 22.

[12] Solaripedia | Hammarby Sjostad, [online]. [Accessed 20 June 2019]. Available from: http://www.solaripedia.com/13/300/3371/hammarby_sjöstad_master_plan.html

[13] STOEGLEHNER, Gernot, NARODOSLAWSKY, Michael, ERKER, Susanna and NEUGEBAUER, Georg, 2016. System Interrelations Between Spatial Structures, Energy Demand, and Energy Supply. SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology. 2016. No. 9783319318684, p. 73–90. DOI 10.1007/978-3-319-31870-7_5.

[14] STOEGLEHNER, Gernot, NEUGEBAUER, Georg, ERKER, Susanna and NARODOSLAWSKY, Michael, 2016. Integrated Spatial and energy planning. SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology. ISBN 9783319318684.