International Journal of Contemporary Management

Redaktor naczelny: Ewa Bogacz-Wojtanowska
Zastępca redaktora naczelnego: Łukasz Sułkowski
Zastępca redaktora naczelnego: Regina Lenart-Gansiniec

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje problematykę metod i paradygmatów teoretycznych, koncentrując się na wspieraniu nowych pomysłów i perspektyw istniejących badań.
W centrum zainteresowania IJCM są zwłaszcza, chociaż nie wyłącznie, następujące obszary tematyczne jak: struktury, procesy, innowacje organizacyjne, motywacja, przywództwo, zachowania organizacyjne i kultura organizacyjna. Czasopismo publikuje studia przypadków, recenzje, opracowania koncepcyjne i najwyższej jakości badania empiryczne. Ukazuje się cztery razy w ciągu roku. Publikacja przeznaczona jest dla teoretyków i praktyków zarządzania, profesorów, konsultantów, finansistów, ekonomistów, menedżerów. Publikowane są artykuły naukowe o charakterze teoretycznym i empirycznym, zajmujące się złożonymi i wielodyscyplinarnymi wyzwaniami współczesnej gospodarki.
International Journal of Contemporary Management (IJCM) znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW, część B, liczba punktów 14.

Dla autorów zamieszczenie publikacji jest bezpłatne. Koszty pokrywa Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teksty stanowiące artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania z konferencji, komunikaty powinny być przedłożone redakcji  za pośrednictwem systemu elektronicznego naboru i recenzowania artykułów naukowych. Wejście do Panelu Redakcyjnego: http://www.panel.ejournals.eu/.

Autorzy zainteresowani publikacją artykułu są zobowiązani dodatkowo wysłać umowę wydawniczą

(do pobrania:
w języku polskim - http://www.ejournals.eu/ijcm/menu/590/

w języku angielskim - http://www.ejournals.eu/en/ijcm/menu/590/)

na adres:

International Journal of Contemporary Management
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
ul. Prof. S. Lojasiewicza 4, PL 30-348 Krakow, Poland​ 

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

BazEkon
CEJSH

EBSCO

Index Copernicus

Google Scholar

ISSN 2449-8920
e-ISSN 2449-8939
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

kwartalnik
dostęp bezpłatny do treści

Niniejszym informujemy, że kwartalnik International Journal of Contemporary Management zgodnie z decyzją nr 520/P-DUN/2016 z dn. 22 czerwca 2016 roku uzyskał w 2016 roku dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę. więcej

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1)

Redaktor naczelny: Ewa Bogacz-Wojtanowska
Zastępca redaktora naczelnego: Łukasz Sułkowski
Opublikowano online: 6 kwietnia 2018

Artykuły

Ilość

Strategizing Corporate Entrepreneurship for Value Creation and Value Capture

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 7-26
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.001.8380

Moderating Effect of Organizational Slack on Organizational Renewal: The Dynamic Capabilities Approach

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 27-43
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.002.838

Organizational Citizenship Behaviors in Public and Private Sector

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 45-58
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.003.8382

The Use of Action Research in Diagnosing and Improving Cooperation Between an Enterprise and Its Suppliers

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 59-75
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.004.8383

The Concept of the Ambidextrous Organization: Systematic Literature Review

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 77-97
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.005.8384

Game Developers’ Business Models – The Key Activities Exploration

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 99-117
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.006.8385

The Relationship Between the Form of Employment and Employee Training and Developing Opportunities in Organizations

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 119-136
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.007.8386

Sub-Disciplines in Management Sciences: Review of Classifications in Polish and Worldwide Research Practice

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 137-156
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.008.8387

Organizational Politics and Change: A Conceptual Model and Empirical Testing

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 157-177
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.009.8388

Profiling and Mapping the Contexts of the Case Study Research in Business, Management and Accounting 

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 179-196
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.010.8389

Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure in Polish Organisations

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 197-215
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.011.8390

Coopetition in the Operating of the Trade Fairs Market

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 217-232
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.012.8391

Thriving in Mono- and Multicultural Organizational Contexts

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 233-247
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.013.8392

Corporate Social Responsibility as an Employer Branding Tool: The Study Results of Selected Companies Listed on GPW

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 249-267
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.014.8393

Exploring Failure Among Social Entrepreneurs – Evidence From Poland

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 269-286
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.015.8394

kwartalnik
dostęp bezpłatny do treści

Niniejszym informujemy, że kwartalnik International Journal of Contemporary Management zgodnie z decyzją nr 520/P-DUN/2016 z dn. 22 czerwca 2016 roku uzyskał w 2016 roku dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę. więcej