International Journal of Contemporary Management

Redaktor naczelny: Ewa Bogacz-Wojtanowska
Zastępca redaktora naczelnego: Łukasz Sułkowski
Zastępca redaktora naczelnego: Regina Lenart-Gansiniec

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje problematykę metod i paradygmatów teoretycznych, koncentrując się na wspieraniu nowych pomysłów i perspektyw istniejących badań.
W centrum zainteresowania IJCM są zwłaszcza, chociaż nie wyłącznie, następujące obszary tematyczne jak: struktury, procesy, innowacje organizacyjne, motywacja, przywództwo, zachowania organizacyjne i kultura organizacyjna. Czasopismo publikuje studia przypadków, recenzje, opracowania koncepcyjne i najwyższej jakości badania empiryczne. Ukazuje się cztery razy w ciągu roku. Publikacja przeznaczona jest dla teoretyków i praktyków zarządzania, profesorów, konsultantów, finansistów, ekonomistów, menedżerów. Publikowane są artykuły naukowe o charakterze teoretycznym i empirycznym, zajmujące się złożonymi i wielodyscyplinarnymi wyzwaniami współczesnej gospodarki.
International Journal of Contemporary Management (IJCM) znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW, część B, liczba punktów 14.

Dla autorów zamieszczenie publikacji jest bezpłatne. Koszty pokrywa Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teksty stanowiące artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania z konferencji, komunikaty powinny być przedłożone redakcji  za pośrednictwem systemu elektronicznego naboru i recenzowania artykułów naukowych. Wejście do Panelu Redakcyjnego: http://www.panel.ejournals.eu/.

Autorzy zainteresowani publikacją artykułu są zobowiązani dodatkowo wysłać umowę wydawniczą

(do pobrania:
w języku polskim - http://www.ejournals.eu/ijcm/menu/590/

w języku angielskim - http://www.ejournals.eu/en/ijcm/menu/590/)

na adres:

International Journal of Contemporary Management
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
ul. Prof. S. Lojasiewicza 4, PL 30-348 Krakow, Poland​ 

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

BazEkon
CEJSH

EBSCO

Index Copernicus

Google Scholar

ISSN 2449-8920
e-ISSN 2449-8939
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

kwartalnik
dostęp bezpłatny do treści

Niniejszym informujemy, że kwartalnik International Journal of Contemporary Management zgodnie z decyzją nr 520/P-DUN/2016 z dn. 22 czerwca 2016 roku uzyskał w 2016 roku dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę. więcej

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(3)

Redaktor naczelny: Ewa Bogacz-Wojtanowska
Zastępca redaktora naczelnego: Łukasz Sułkowski
Zastępca redaktora naczelnego: Regina Lenart-Gansiniec
Opublikowano online: 23 marca 2018

Artykuły

Ilość

Cooperation Instruments Between Cultural Institutions and the Environment

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(3), s. 7–29
Data publikacji online: 23 marca 2018
DOI :10.4467/24498939IJCM.17.019.7539

The Opportunities of Professional Development of Officers

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(3), s. 31–49
Data publikacji online: 23 marca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.020.7540

Design Thinking as a Source of Management Innovation

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(3), s. 51–71
Data publikacji online: 23 marca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.021.7541

The Impact of Cooperation among Small and Medium-Sized Enterprises on Their Innovation Capabilities

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(3), s. 73–91
Data publikacji online: 23 marca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.022.7542

The Influence of Organisational Culture of Polish Companies on Their Cooperative Relationships

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(3), s. 93–106
Data publikacji online: 23 marca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.023.7543

Strategies of Protection of Intellectual Property as an Intangible Regulatory Asset of an Organization

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(3), s. 107–123
Data publikacji online: 23 marca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.024.7544

Innovative Consistency in Organisations – Business Process Management Perspective

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(3), s. 125–138
Data publikacji online: 23 marca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.025.7545

Strategic Management Instruments for Cyber-Physical Organizations: Technological Posthumanization as a Driver of Strategic Innovation

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(3), s. 139–155
Data publikacji online: 23 marca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.026.7546

Talent Management in Higher Education – a Case Study from Hungary

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(3), s. 157–188
Data publikacji online: 23 marca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.027.7547

Deconstructing Design to Facilitate its Research Within Public Service Organiszations

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(3), s. 189–208
Data publikacji online: 23 marca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.028.7548

Sustainable Human Resource Management and Its Models

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(3), s. 211–223
Data publikacji online: 23 marca 2018
DOI :10.4467/24498939IJCM.17.029.7549

Re-discovering Space for the Organisation – Conceptual Considerations

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(3), s. 225–243
Data publikacji online: 23 marca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.030.7550

Differences in Considering the Operational Risk during the Strategy Implementation Process – Case Study of Classical and Visionary Strategic Approach

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(3), s. 245–258
Data publikacji online: 23 marca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.031.7551

Antecedents of Interorganisational Collaboration in Public Safety Management System

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(3), s. 259–273
Data publikacji online: 23 marca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.032.7552

An Improvement of The Lithuanian Emergency Medical Assistance System Management

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(3), s. 275–292
Data publikacji online: 23 marca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.033.7553

Growth Orientation of Women and Men Owners of Micro Firms in The Pomeranian Region

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(3), s. 293–307
Data publikacji online: 23 marca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.034.7554

kwartalnik
dostęp bezpłatny do treści

Niniejszym informujemy, że kwartalnik International Journal of Contemporary Management zgodnie z decyzją nr 520/P-DUN/2016 z dn. 22 czerwca 2016 roku uzyskał w 2016 roku dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę. więcej