International Journal of Contemporary Management

Redaktor naczelny: Barbara Kożuch
Zastępca redaktora naczelnego: Łukasz Sułkowski

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje problematykę metod i paradygmatów teoretycznych, koncentrując się na wspieraniu nowych pomysłów i perspektyw istniejących badań.
W centrum zainteresowania IJCM są zwłaszcza, chociaż nie wyłącznie, następujące obszary tematyczne jak: struktury, procesy, innowacje organizacyjne, motywacja, przywództwo, zachowania organizacyjne i kultura organizacyjna. Czasopismo publikuje studia przypadków, recenzje, opracowania koncepcyjne i najwyższej jakości badania empiryczne. Ukazuje się cztery razy w ciągu roku. Publikacja przeznaczona jest dla teoretyków i praktyków zarządzania, profesorów, konsultantów, finansistów, ekonomistów, menedżerów. Publikowane są artykuły naukowe o charakterze teoretycznym i empirycznym, zajmujące się złożonymi i wielodyscyplinarnymi wyzwaniami współczesnej gospodarki.
International Journal of Contemporary Management (IJCM) znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW, część B, liczba punktów 14.

Dla autorów zamieszczenie publikacji jest bezpłatne. Koszty pokrywa Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teksty stanowiące artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania z konferencji, komunikaty powinny być przedłożone redakcji  za pośrednictwem systemu elektronicznego naboru i recenzowania artykułów naukowych. Wejście do Panelu Redakcyjnego: http://www.panel.ejournals.eu/.

Autorzy zainteresowani publikacją artykułu są zobowiązani dodatkowo wysłać umowę wydawniczą

(do pobrania:
w języku polskim - http://www.ejournals.eu/ijcm/menu/590/

w języku angielskim - http://www.ejournals.eu/en/ijcm/menu/590/)

na adres:

International Journal of Contemporary Management
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
ul. Prof. S. Lojasiewicza 4, PL 30-348 Krakow, Poland​ 

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

BazEkon
CEJSH

EBSCO

Index Copernicus

Google Scholar

ISSN 2449-8920
e-ISSN 2449-8939
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

kwartalnik
dostęp bezpłatny do treści

Niniejszym informujemy, że kwartalnik International Journal of Contemporary Management zgodnie z decyzją nr 520/P-DUN/2016 z dn. 22 czerwca 2016 roku uzyskał w 2016 roku dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę. więcej

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(4)

Redaktor naczelny: Ewa Bogacz-Wojtanowska
Zastępca redaktora naczelnego: Łukasz Sułkowski
Opublikowano online: 19 czerwca 2017

Artykuły

Ilość

Board-Level Recruitment Errors.  Areas of Most Common Occurrence and Prevention Methods

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(4), s. 7-30
Data publikacji online: 19 czerwca 2017
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.022.6703

Location Factors of Foreign  and Domestic Investors in Hospitality Industry in Poland

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(4), s. 31-55
Data publikacji online: 19 czerwca 2017
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.023.6704

Understanding the Factors which Engage Female Participation in Patents in Andalusia (Spain)

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(4), s. 57-75
Data publikacji online: 19 czerwca 2017
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.024.6705

Evaluating the Effectiveness of a Worksite Wellness Program

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(4), s. 77-89
Data publikacji online: 19 czerwca 2017
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.025.6706

Stress Management Intervention Assessment – Field Study Results

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(4), s. 91-109
Data publikacji online: 19 czerwca 2017
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.026.6707

Assesing European Reasearch & Development and Innovation Policies in Spain from a gender perspective

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(4), s. 111-134
Data publikacji online: 19 czerwca 2017
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.027.6708

Polish Women Micro-Entrepreneurs from the Mazovia Province: Pursued Goals, Adopted Business Strategy, and Firm Characteristics

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(4), s. 135-156
Data publikacji online: 19 czerwca 2017
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.028.6709

Antecedents of Cooperation of Public Higher Education Institutions with External Entities. Literature Approach

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(4), s. 157-178
Data publikacji online: 19 czerwca 2017
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.029.6710

kwartalnik
dostęp bezpłatny do treści

Niniejszym informujemy, że kwartalnik International Journal of Contemporary Management zgodnie z decyzją nr 520/P-DUN/2016 z dn. 22 czerwca 2016 roku uzyskał w 2016 roku dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę. więcej