International Journal of Contemporary Management

Redaktor naczelny: Barbara Kożuch
Zastępca redaktora naczelnego: Łukasz Sułkowski

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje problematykę metod i paradygmatów teoretycznych, koncentrując się na wspieraniu nowych pomysłów i perspektyw istniejących badań.
W centrum zainteresowania IJCM są zwłaszcza, chociaż nie wyłącznie, następujące obszary tematyczne jak: struktury, procesy, innowacje organizacyjne, motywacja, przywództwo, zachowania organizacyjne i kultura organizacyjna. Czasopismo publikuje studia przypadków, recenzje, opracowania koncepcyjne i najwyższej jakości badania empiryczne. Ukazuje się cztery razy w ciągu roku. Publikacja przeznaczona jest dla teoretyków i praktyków zarządzania, profesorów, konsultantów, finansistów, ekonomistów, menedżerów. Publikowane są artykuły naukowe o charakterze teoretycznym i empirycznym, zajmujące się złożonymi i wielodyscyplinarnymi wyzwaniami współczesnej gospodarki.
International Journal of Contemporary Management (IJCM) znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW, część B, liczba punktów 14.

Dla autorów zamieszczenie publikacji jest bezpłatne. Koszty pokrywa Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teksty stanowiące artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania z konferencji, komunikaty powinny być przedłożone redakcji  za pośrednictwem systemu elektronicznego naboru i recenzowania artykułów naukowych. Wejście do Panelu Redakcyjnego: http://www.panel.ejournals.eu/

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

BazEkon
CEJSH

EBSCO

Index Copernicus

Google Scholar

ISSN 2449-8920
e-ISSN 2449-8939
Punkty MNISW: 14

kwartalnik
dostęp bezpłatny do treści

Niniejszym informujemy, że kwartalnik International Journal of Contemporary Management zgodnie z decyzją nr 520/P-DUN/2016 z dn. 22 czerwca 2016 roku uzyskał w 2016 roku dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę. więcej

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(3)

Redaktor naczelny: Barbara Kożuch
Zastępca redaktora naczelnego: Łukasz Sułkowski

Artykuły

Ilość

The practice of evaluation of EU projects in local governments in Poland

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(3), s. 7-30
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.015.5838

Organisational culture as a driver of employees’ commitment in labour offices

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(3), s. 31-46
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.016.5839

The role of the public sector for innovative partnerships

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(3), s. 47-62
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.017.5840

The assessment of managerial competencies in a public organisation – the example of Customs Service

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(3), s. 63-78
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.018.5841

Electronic administration as a factor in the efficient management, development and communication of public administration

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(3), s. 79-94
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.019.5842

A review of the literature on IT outsourcing: Polish research versus other countries’ research

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(3), s. 95-121
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.020.5843

Key factors of inter-organisational collaboration in the public sector and their strength

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(3), s. 123-144
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.021.5844

kwartalnik
dostęp bezpłatny do treści

Niniejszym informujemy, że kwartalnik International Journal of Contemporary Management zgodnie z decyzją nr 520/P-DUN/2016 z dn. 22 czerwca 2016 roku uzyskał w 2016 roku dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę. więcej