International Journal of Contemporary Management

Redaktor naczelny: Ewa Bogacz-Wojtanowska
Zastępca redaktora naczelnego: Łukasz Sułkowski
Zastępca redaktora naczelnego: Regina Lenart-Gansiniec

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje problematykę metod i paradygmatów teoretycznych, koncentrując się na wspieraniu nowych pomysłów i perspektyw istniejących badań.
W centrum zainteresowania IJCM są zwłaszcza, chociaż nie wyłącznie, następujące obszary tematyczne jak: struktury, procesy, innowacje organizacyjne, motywacja, przywództwo, zachowania organizacyjne i kultura organizacyjna. Czasopismo publikuje studia przypadków, recenzje, opracowania koncepcyjne i najwyższej jakości badania empiryczne. Ukazuje się cztery razy w ciągu roku. Publikacja przeznaczona jest dla teoretyków i praktyków zarządzania, profesorów, konsultantów, finansistów, ekonomistów, menedżerów. Publikowane są artykuły naukowe o charakterze teoretycznym i empirycznym, zajmujące się złożonymi i wielodyscyplinarnymi wyzwaniami współczesnej gospodarki.
International Journal of Contemporary Management (IJCM) znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW, część B, liczba punktów 14.

Dla autorów zamieszczenie publikacji jest bezpłatne. Koszty pokrywa Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teksty stanowiące artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania z konferencji, komunikaty powinny być przedłożone redakcji  za pośrednictwem systemu elektronicznego naboru i recenzowania artykułów naukowych. Wejście do Panelu Redakcyjnego: http://www.panel.ejournals.eu/.

Autorzy zainteresowani publikacją artykułu są zobowiązani dodatkowo wysłać umowę wydawniczą

(do pobrania:
w języku polskim - http://www.ejournals.eu/ijcm/menu/590/

w języku angielskim - http://www.ejournals.eu/en/ijcm/menu/590/)

na adres:

International Journal of Contemporary Management
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
ul. Prof. S. Lojasiewicza 4, PL 30-348 Krakow, Poland​ 

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

BazEkon
CEJSH

EBSCO

Index Copernicus

Google Scholar

ISSN 2449-8920
e-ISSN 2449-8939
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

kwartalnik
dostęp bezpłatny do treści

Niniejszym informujemy, że kwartalnik International Journal of Contemporary Management zgodnie z decyzją nr 520/P-DUN/2016 z dn. 22 czerwca 2016 roku uzyskał w 2016 roku dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę. więcej

International Journal of Contemporary Management, Numer 17(2)

Redaktor naczelny: Ewa Bogacz-Wojtanowska
Zastępca redaktora naczelnego: Łukasz Sułkowski
Opublikowano online: 19 lipca 2018

Artykuły

Ilość

Teamwork Research Method Based on the System of Organisational Terms and Online Management Tools

International Journal of Contemporary Management, Numer 17(2), s. 7-34
Data publikacji online: 19 lipca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.016.8540

Budgetary Policy of Local Government and Its Impact on Entrepreneurship

International Journal of Contemporary Management, Numer 17(2), s. 35-62
Data publikacji online: 19 lipca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.017.854

Are projects changing public servants into projectarians? Projectification’s influence on employees in the Polish public sector

International Journal of Contemporary Management, Numer 17(2), s. 63-83
Data publikacji online: 19 lipca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.018.854

Performance of male and female-led firms

International Journal of Contemporary Management, Numer 17(2), s. 85-95
Data publikacji online: 19 lipca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.019.8543

Corporate Wellness: The Case of Coca-Cola Poland Company

International Journal of Contemporary Management, Numer 17(2), s. 97-110
Data publikacji online: 19 lipca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.020.8544

The Quality of Business Legal Environment and Its Relation with Business Freedom

International Journal of Contemporary Management, Numer 17(2), s. 111-136
Data publikacji online: 19 lipca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.021.8545

The Impact of e-HRM on Efficiency in the Public Institution – Case Study of Local Government

International Journal of Contemporary Management, Numer 17(2), s. 137-161
Data publikacji online: 19 lipca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.022.8546

kwartalnik
dostęp bezpłatny do treści

Niniejszym informujemy, że kwartalnik International Journal of Contemporary Management zgodnie z decyzją nr 520/P-DUN/2016 z dn. 22 czerwca 2016 roku uzyskał w 2016 roku dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę. więcej