International Journal of Contemporary Management

Redaktor naczelny: Ewa Bogacz-Wojtanowska
Zastępca redaktora naczelnego: Łukasz Sułkowski
Zastępca redaktora naczelnego: Regina Lenart-Gansiniec

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje problematykę metod i paradygmatów teoretycznych, koncentrując się na wspieraniu nowych pomysłów i perspektyw istniejących badań.
W centrum zainteresowania IJCM są zwłaszcza, chociaż nie wyłącznie, następujące obszary tematyczne jak: struktury, procesy, innowacje organizacyjne, motywacja, przywództwo, zachowania organizacyjne i kultura organizacyjna. Czasopismo publikuje studia przypadków, recenzje, opracowania koncepcyjne i najwyższej jakości badania empiryczne. Ukazuje się cztery razy w ciągu roku. Publikacja przeznaczona jest dla teoretyków i praktyków zarządzania, profesorów, konsultantów, finansistów, ekonomistów, menedżerów. Publikowane są artykuły naukowe o charakterze teoretycznym i empirycznym, zajmujące się złożonymi i wielodyscyplinarnymi wyzwaniami współczesnej gospodarki.
International Journal of Contemporary Management (IJCM) znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW, część B, liczba punktów 14.

Dla autorów zamieszczenie publikacji jest bezpłatne. Koszty pokrywa Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teksty stanowiące artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania z konferencji, komunikaty powinny być przedłożone redakcji  za pośrednictwem systemu elektronicznego naboru i recenzowania artykułów naukowych. Wejście do Panelu Redakcyjnego: http://www.panel.ejournals.eu/.

Autorzy zainteresowani publikacją artykułu są zobowiązani dodatkowo wysłać umowę wydawniczą

(do pobrania:
w języku polskim - http://www.ejournals.eu/ijcm/menu/590/

w języku angielskim - http://www.ejournals.eu/en/ijcm/menu/590/)

na adres:

International Journal of Contemporary Management
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
ul. Prof. S. Lojasiewicza 4, PL 30-348 Krakow, Poland​ 

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

BazEkon
CEJSH

EBSCO

Index Copernicus

Google Scholar

ISSN 2449-8920
e-ISSN 2449-8939
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

kwartalnik
dostęp bezpłatny do treści

Niniejszym informujemy, że kwartalnik International Journal of Contemporary Management zgodnie z decyzją nr 520/P-DUN/2016 z dn. 22 czerwca 2016 roku uzyskał w 2016 roku dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę. więcej

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(2)

Redaktor naczelny: Ewa Bogacz-Wojtanowska
Zastępca redaktora naczelnego: Łukasz Sułkowski
Zastępca redaktora naczelnego: Regina Lenart-Gansiniec
Opublikowano online: 12 lutego 2018

Artykuły

Ilość

Location, Working Hours and Creativity

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(2), s. 7–31
Data publikacji online: 12 lutego 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.008.7521

The Importance of Mentoring in Employee Work Engagement – Based on Research of Company Employees in Poland

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(2), s. 33–56
Data publikacji online: 12 lutego 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.009.7522

Economic and Social Tensions in Image-Building of Social Enterprises in Poland

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(2), s. 57 –74
Data publikacji online: 12 lutego 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.010.7523

Coaching Process And its Influence on Employees’ Competencies in the Hospitality Sector – Case Study

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(2), s. 75–98
Data publikacji online: 12 lutego 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.011.7524

Determinants of Employees’ Involvement and the Role of the Leadership Styles in Organisational Commitment: Empirical Findings from Polish Enterprises

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(2), s. 99–125
Data publikacji online: 12 lutego 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.012.7525

A Praxeological Approach to Change Management: A Problem of Measurability

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(2), s. 127 –150
Data publikacji online: 12 lutego 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.013.7526

Conceptualisation of “Crowdsourcing” Term in Management Sciences

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(2), s. 151–175
Data publikacji online: 12 lutego 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.014.7527

Determinants which Shape Confidence in Third Sector Organisations

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(2), s. 177–200
Data publikacji online: 12 lutego 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.015.7528

Behavioural Economics or Behavioural Strategies: What Came First? In Search of Behavioural Strategies Background

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(2), s. 201–233
Data publikacji online: 12 lutego 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.016.7529

Work Anomie in an Organisation

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(2), s. 235 –265
Data publikacji online: 12 lutego 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.017.7530

How Destructive Social Aspects Inhibit Innovation in an Organisation

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(2), s. 267–294
Data publikacji online: 12 lutego 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.018.7531

kwartalnik
dostęp bezpłatny do treści

Niniejszym informujemy, że kwartalnik International Journal of Contemporary Management zgodnie z decyzją nr 520/P-DUN/2016 z dn. 22 czerwca 2016 roku uzyskał w 2016 roku dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę. więcej