Artykuły

Ilość

The practice of evaluation of EU projects in local governments in Poland

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(3), s. 7-30
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.015.5838

Organisational culture as a driver of employees’ commitment in labour offices

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(3), s. 31-46
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.016.5839

The role of the public sector for innovative partnerships

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(3), s. 47-62
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.017.5840

The assessment of managerial competencies in a public organisation – the example of Customs Service

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(3), s. 63-78
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.018.5841

Electronic administration as a factor in the efficient management, development and communication of public administration

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(3), s. 79-94
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.019.5842

A review of the literature on IT outsourcing: Polish research versus other countries’ research

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(3), s. 95-121
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.020.5843

Key factors of inter-organisational collaboration in the public sector and their strength

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(3), s. 123-144
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.021.5844

kwartalnik
dostęp bezpłatny do treści

Niniejszym informujemy, że kwartalnik International Journal of Contemporary Management zgodnie z decyzją nr 520/P-DUN/2016 z dn. 22 czerwca 2016 roku uzyskał w 2016 roku dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę. więcej