Artykuły

Ilość

Public Management in the Polycentric Environment – A (Not) New Research Perspective

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(2), s. 7-28
Data publikacji online: 7 lipca 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.008.5549

Crowd Capital – Conceptualisation Attempt

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(2), s. 29-57
Data publikacji online: 7 lipca 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.009.5550

Does a “Better” Employee Have Gender? Women and Men Differences in OCBs and CWBs

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(2), s. 59-83
Data publikacji online: 7 lipca 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.010.5551

Project Risk Management of Electrical Switchboard Delivery 

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(2), s. 85-103
Data publikacji online: 7 lipca 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.012.5552

The Use of Forecasting Models to Identify Trends of Logistics Development in Business Management

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(2), s. 105-122
Data publikacji online: 7 lipca 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.013.5553

Comparative Critical Review of Corporate Social Responsibility Business Management Models

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(2), s. 123-150
Data publikacji online: 7 lipca 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.014.5554

The Impact of the Internet of Things on New Approach in Network Management

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(2), s. 151-170
Data publikacji online: 7 lipca 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.011.5555

kwartalnik
dostęp bezpłatny do treści

Niniejszym informujemy, że kwartalnik International Journal of Contemporary Management zgodnie z decyzją nr 520/P-DUN/2016 z dn. 22 czerwca 2016 roku uzyskał w 2016 roku dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę. więcej