Artykuły

Ilość

“On My Way to Global Science – 1933–2015 Memoirs”. A Volume of Memoirs by Professor Wiesław Maria Grudzewski

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(1), s. 7-9
Data publikacji online: 3 listopada 2017

Institutional Surrounding of Innovative Activity – Based on Opinions of Women and Men Engaged in the Process of Innovation

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(1), s. 11-33
Data publikacji online: 3 listopada 2017
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.001.7045

Innovation and Entrepreneurship Policies and Gender Equity

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(1), s. 37-59
Data publikacji online: 3 listopada 2017
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.002.7046

Employer Image of the Company from the Perspective of Its Customers

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(1), s. 61–81
Data publikacji online: 3 listopada 2017
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.003.7047

Entrepreneurship of Women and Men in Poland – Job Changes or Becoming a Firm Owner

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(1), s. 83-108
Data publikacji online: 3 listopada 2017
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.004.7048

Gender and Innovation in the Countries of the Baltic Sea Region

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(1), s. 109-126
Data publikacji online: 3 listopada 2017
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.005.7049

Gender Differences in Approach to Knowledge and Creativity by University Students

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(1), s. 127-143
Data publikacji online: 3 listopada 2017
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.006.7050

Firm-specific Determinants of an Sme’s Decision to Withdraw from Export Activity

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(1), s. 145-165
Data publikacji online: 3 listopada 2017
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.007.7051

kwartalnik
dostęp bezpłatny do treści

Niniejszym informujemy, że kwartalnik International Journal of Contemporary Management zgodnie z decyzją nr 520/P-DUN/2016 z dn. 22 czerwca 2016 roku uzyskał w 2016 roku dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę. więcej