International Journal of Contemporary Management,2018, Numer 17(1)

Redaktor naczelny: Ewa Bogacz-Wojtanowska
Zastępca redaktora naczelnego: Łukasz Sułkowski
Rok wydania: 2018

Artykuły

Ilość

Strategizing Corporate Entrepreneurship for Value Creation and Value Capture

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 7-26
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.001.8380

Moderating Effect of Organizational Slack on Organizational Renewal: The Dynamic Capabilities Approach

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 27-43
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.002.838

Organizational Citizenship Behaviors in Public and Private Sector

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 45-58
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.003.8382

The Use of Action Research in Diagnosing and Improving Cooperation Between an Enterprise and Its Suppliers

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 59-75
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.004.8383

The Concept of the Ambidextrous Organization: Systematic Literature Review

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 77-97
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.005.8384

Game Developers’ Business Models – The Key Activities Exploration

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 99-117
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.006.8385

The Relationship Between the Form of Employment and Employee Training and Developing Opportunities in Organizations

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 119-136
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.007.8386

Sub-Disciplines in Management Sciences: Review of Classifications in Polish and Worldwide Research Practice

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 137-156
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.008.8387

Organizational Politics and Change: A Conceptual Model and Empirical Testing

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 157-177
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.009.8388

Profiling and Mapping the Contexts of the Case Study Research in Business, Management and Accounting 

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 179-196
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.010.8389

Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure in Polish Organisations

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 197-215
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.011.8390

Coopetition in the Operating of the Trade Fairs Market

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 217-232
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.012.8391

Thriving in Mono- and Multicultural Organizational Contexts

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 233-247
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.013.8392

Corporate Social Responsibility as an Employer Branding Tool: The Study Results of Selected Companies Listed on GPW

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 249-267
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.014.8393

Exploring Failure Among Social Entrepreneurs – Evidence From Poland

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(1), s. 269-286
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.015.8394

kwartalnik
dostęp bezpłatny do treści

Niniejszym informujemy, że kwartalnik International Journal of Contemporary Management zgodnie z decyzją nr 520/P-DUN/2016 z dn. 22 czerwca 2016 roku uzyskał w 2016 roku dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę. więcej