Jagiellonian Journal of Management

Redaktor naczelny: Piotr Jedynak
Zastępca redaktora naczelnego, redaktor statystyczny: Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka
Redaktor językowy: Amy Barnes, Clarinda Calma

JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym tematyce współczesnych problemów zarządzania. Stanowi platformę wymiany poglądów naukowców, badaczy i praktyków. Jego tematyka koncentruje się na nowych koncepcjach, metodach i narzędziach zarządzania w ujęciu: dziedzinowym (m.in. w obszarze marketingu, logistyki, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi) i sektorowym.

e-ISSN 2450-114X
Właściciel czasopisma:
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Jagiellonian Journal of Management, Tom 3 (2017), Numer 2

Redaktor naczelny: Piotr Jedynak
Opublikowano online: 31 października 2017

Artykuły

Ilość

The importance of transnational corporations in research and development activities in the world

Jagiellonian Journal of Management, Tom 3 (2017), Numer 2, s. 66-75
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/2450114XJJM.17.005.7735

Behavioural-humanistic model of soft competitiveness of enterprises

Jagiellonian Journal of Management, Tom 3 (2017), Numer 2, s. 77-91
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/2450114XJJM.17.006.7736

Praxeological ethics as an element of organizational culture of functionals of the Near-Oder Boarder Guard Unit

Jagiellonian Journal of Management, Tom 3 (2017), Numer 2, s. 93-106
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/2450114XJJM.17.007.7737

The level of insurance knowledge of young people entering professional life – results of questionnaire surveys conducted among students of the Podkarpackie Voivodship

Jagiellonian Journal of Management, Tom 3 (2017), Numer 2, s. 107-121
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/2450114XJJM.17.008.7738

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.