Jagiellonian Journal of Management

Redaktor naczelny: Piotr Jedynak
Zastępca redaktora naczelnego, redaktor statystyczny: Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka
Redaktor językowy: Amy Barnes, Clarinda Calma

JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym tematyce współczesnych problemów zarządzania. Stanowi platformę wymiany poglądów naukowców, badaczy i praktyków. Jego tematyka koncentruje się na nowych koncepcjach, metodach i narzędziach zarządzania w ujęciu: dziedzinowym (m.in. w obszarze marketingu, logistyki, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi) i sektorowym.

e-ISSN 2450-114X
Właściciel czasopisma:
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Jagiellonian Journal of Management, Tom 2 (2016), Numer 4

Redaktor naczelny: Piotr Jedynak
Opublikowano online: 19 grudnia 2016

Artykuły

Ilość

The DEA method in the evaluation of the effectiveness of the Special Economic Zones in Poland in 2014

Jagiellonian Journal of Management, Tom 2 (2016), Numer 4,
Data publikacji online: 19 grudnia 2016

Workaholism and work engagement: Differences and mutual relationship

Jagiellonian Journal of Management, Tom 2 (2016), Numer 4,
Data publikacji online: 19 grudnia 2016

Management problems in the context of conceptual transformation of human capital

Jagiellonian Journal of Management, Tom 2 (2016), Numer 4,
Data publikacji online: 19 grudnia 2016

The concept of methodology for communication and knowledge management in the organizations

Jagiellonian Journal of Management, Tom 2 (2016), Numer 4,
Data publikacji online: 19 grudnia 2016

Non-financial corporations: Changing accumulation pattern and relations with financial institutions

Jagiellonian Journal of Management, Tom 2 (2016), Numer 4,
Data publikacji online: 19 grudnia 2016

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.