Services provided to the society in Poland in the framework of cause related marketing

Anita Tkocz

Abstrakt

Services are provided by different entities for the benefit of society, among which the largest group is constituted by non-governmental organizations. They are funded from different source, inter alia, one possibility is to use the concept of Cause Related Marketing. It assumes a collaborative partnership with the commercial organization whose aim is to engage in solving social problems.
The purpose of this article is to explore the concept of Cause Related Marketing in contexts of social services, based on programs Cause Related Marketing conducted in Poland. This article uses the method of critical analysis of the literature. Additionally four Cause Related Marketing programs which were carried out in Poland are thoroughly analysed.
The analysis showed, that Cause Related Marketing is a tool through which NGOs can obtain financial resources for the implementation of its statutory objectives. Through the cooperation of enterprises with non-profit organizations it is possible to offer and to provide a variety of services to the public.
 

Słowa kluczowe: Cause Related Marketing, social services, non-profit organizations
References

Czubała, A., Jonas, A., Smoleń, T., & Wiktor, J.W. (2012). Marketing usług. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.

Danone (2015). Podziel się Posiłkiem, retrieved from: http://www.danone.pl/Spoleczna-odpowiedzialnosc/Spoleczenstwo/Podziel-sie-Posilkiem [accessed: 5.12.2015].

Dejnaka, A., Iwankiewicz-Rak, B., Nogieć, J., & Spychała, P. (2013). Marketing społeczny w organizacjach komercyjnych i non-profit. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Eikenberry, A.M. (2009). The hidden costs of cause marketing. Stanford Social Innovation Review,7(3), 51–55.

Fundacja Polsat (2012). Dzięki małym zakupom, wspierasz wielką sprawę. „Podaruj Dzieciom Słońce” rusza już po raz czternasty, retrieved from: http://www.fundacjapolsat.pl/Podaruj_Dzieciom_Slonce__Aktualnosci,5483/2012,1298641/index.html [accessed: 5.12.2015].

Gołaszewska-Kaczan, U. (2013). Marketing społecznie zaangażowany – korzyści i zagrożenia. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (9), 174–183.

Grewiński, M., & Skrzypczak, B. (2011). Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.

Hollins, B., & Shinkins, S. (2006). Managing Service Operations: Design and Implementation. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.

Iwankiewicz-Rak, B. (2011). Marketing w organizacjach pozarządowych – obszary zastosowań. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Kaniewska-Sęba, A., & Stefańska, M. (2015). Społeczna odpowiedzialność biznesu a marketing społecznie zaangażowany. In P. Pawełczyk (ed.), Kampanie społeczne jako forma socjotechniki. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.

Kim, J.E., & Johnson, K.K.P. (2013). The impact of moral emotions on cause-related marketing campaigns: A cross-cultural examination. Journal of Business Ethics, 112(1), 79–90.

Maison, D., & Maliszewski, N. (2008). Cause Related Marketing – marketing zaangażowany społecznie. In D. Maison, P. Wasilewski (eds.),Propaganda dobrych serc, czyli pierwszy tom o reklamie społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski, pp. 120–127.

O Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – Fundacji Pożytku Publicznego (n.d.), retrieved from: http://www.wosp.org.pl/fundacja/o_nas [accessed: 5.12.2015].

Perrow, C. (2000). The rise of nonprofits and the decline of civil socjety. In H.K. Anheier (ed.), Organizational Theory and the Nonprofit Form. London: LSE Centre for Civil Society (CSS) (Report no. 2), pp. 33–44.

Polskie organizacje pozarządowe 2015 (2015). Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor, retrieved from: http://fakty.ngo.pl/files/fakty.ngo.pl/public/kondycja_2015/KondycjaNGO2015.pdf [accessed: 7.01.2016].

Szarfenberg, R. (n.d.). Standaryzacja usług społecznych, retrieved from: http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Ekspertyza%20Ryszard%20Szarfenberg.pdf [accessed: 30.11.2015].

Wasilewski, P. (2007). Szlachetna Propaganda Dobroci, czyli drugi tom o Reklamie Społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski.

Witek, L. (2015). Implementacja Cause Related Marketing – korzyści i warunki tworzenia skutecznych programów. Logistyka, retrieved from: http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7486-artykul [accessed: 30.11.2015].

WOSP (2013). Gra z nami także Lipton, retrieved from: http://www.wosp.org.pl/fundacja/aktualnosci/gra_z_nami_takze_lipton [accessed: 5.12.2015].

WOSP (2015).W czasie 23. Finału zebraliśmy 53 109 70283 pln, retrieved from: http://www.wosp.org.pl/final/aktualnosci/w_czasie_23_finalu_zebralismy_53_109_70283_pln [­accessed: 5.12.2015].

Wygnański, J. (2011). Co to są NGO-sy?, retrieved from: http://osektorze.ngo.pl/x/631717 [­accessed: 1.12.2015].

Varadarajan, P.R., & Menon, A. (1988). Cause-related marketing: A coalignment of marketing strategy and corporate philanthropy. Journal of Marketing, 52(3), 58–74.

Żywiec Zdrój (2015). Zobacz co robimy dla natury,retrieved from: https://postronienatury.pl/wspolnie-dla-natury/ [accessed: 1.12.2015].

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.