The attitude of Polish seniors to advertising as a source of market information

Magdalena Dołhasz

Abstrakt
The demographic structure of the Polish society is changing. In accordance with the trend observed in the world, the number of elderly people is increasing, which implies new actions in the area of ​​social and economic life. Enterprises more and more often notice this segment, creating special offers in the marketing mix for the elderly preceded by the necessity to study the market behaviour of seniors, including the use of sources of consumer information.
This article aims to initially identify the importance of advertising as a source of product information for seniors in Poland. It uses the data from secondary sources – the literature of the subject and the results of published studies as well as the results of pilot studies conducted by the author among seniors in Poland. They confirm that seniors use both modern and traditional sources of information (including advertising). Their attitude to advertising – like among all Poles – is negative. However, they declare that advertising is an important source of information about products.
Słowa kluczowe: advertising, segment of seniors, sources of information
References

Agencja Praktycy.com. (2015).Marketing 65+, retrieved from: http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=1059 [accessed: 11.05.2016].

Awdziej, M. (2014). Granice rynku „starszych konsumentów” w Europie – wiek chronologiczny a wiek kognitywny nabywców. Handel Wewnętrzny, (1(354)), 5–16.

Bombol, M., & Słaby, T. (2011).Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza.

Budzanowska-Drzewiecka, M. (2015). Oddziaływanie rekomendacji blogerów na zamiar dokonania zakupów w Internecie u młodych dorosłych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (39, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z otoczeniem), 109–120.

Budzanowska-Drzewiecka, M. (2016). Motywy udostępniania informacji rynkowych przez młodych konsumentów innym użytkownikom Internetu w ramach eWOM. Konsumpcja i Rozwój, 15(2), 34–49.

CBOS. (2011). Nudzą, drażnią, dezinformują – Polacy o reklamach, retrieved from: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_016_11.PDF [accessed: 25.07.2016].

Denton, T.F., & Spencer, B.G. (1997). Population aging and the maintenance of social support systems. Canadian Journal on Aging, 16(3), 485–498.

Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. (2008). Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+. Program, retrieved from: http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/Program50+.pdf [accessed: 30.07.2016].

Dołhasz, M. (2014). Kierunki rozwoju komunikacji marketingowej. In A. Czubała, J.W. Wiktor (eds.), Zarządzanie marketingiem: trendy, strategie, instrumenty: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Romanowi Niestrojowi. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, pp. 83–94.

Dołhasz, M. (2015). Consumer attitudes as a basis for developing new directions in marketing communications in Poland. Jagiellonian Journal of Management, 1(3), 141–154.

Frąckiewicz, E. (2012). Strategie produktu na rynku seniorów. Marketing i Rynek, (4), 7–11.

GUS (2016a). Kwartalna informacja o rynku pracy w pierwszym kwartale 2016, retrieved from: http://stat.gov.pl/MD/Downloads/kwartalna_informacja_o_rynku_pracy_w_pierwszym_kwartale_2016.pdf [accessed: 25.07.2016].

GUS (2016b). Prognoza ludności na lata 2008–2035, retrieved from: http://www.stat.gov.pl/gus/ 5840_8708_PLK_HTML.htm [accessed: 15.04.2016].

IPSOS (2000). Postawy konsumentów polskich wobec reklamy, retrieved from: http://www.ipsos.pl/postawy-wobec-reklamy [accessed: 15.04.2016].

Kurkiewicz, J. (2010). Procesy demograficzne i metody ich analizy. Kraków: Wydawnictwo UEK.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2013). Długofalowa Polityka Senioralna w Polsce na lata 2014–2020 w zarysie. Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 20142010, retrieved from: https://das.mpips.gov.pl/source/Dlugofalowa%20Polityka%20Senioralna%20w%20Polsce%20na%20lata%202014-2020%20w%20zarysie.pdf [accessed: 25.07.2016].

Niższy wzrost rynku reklamowego w br. Mocno w górę reklama mobilna i wideo, w dół prasowa i display (2016). Wirtualnemedia.pl, retrieved from: www.wirtualnemedia.pl/artykul/nizszy-wzrost-rynku-reklamowego-w-br-mocno-w-gore-reklama-mobilna-i-wideo-w-dol-prasowa-i-display/ [accessed: 8.08.2016].

Nowak, S. (2007). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

OECD (n.d.). Retrieved from: http://stats.oecd.org [accessed: 11.05.2016].

Ondrakova, J. (2014). Education of seniors at universities of the third age. In International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2014, SGEM2014 Conference Proceedings (Book 1, Vol. 3), pp. 257–264.

Ozimek, I., & Tomaszewska, M. (2011). Znaczenie wybranych źródeł informacji o produktach żywnościowych dla konsumentów. Handel Wewnętrzny, (2 (331)), 48–56.

Pentor (2010). Stosunek Polaków do reklamy, retrieved from: https://uokik.gov.pl/download.php?id=828 [accessed: 11.05.2016].

Rozrywkowa reklama z marką (2007). eGospodarka.pl, retrieved from: http://www.egospodarka.pl/20479,Rozrywkowa-reklama-z-marka,1,20,2.html [accessed: 8.08.2016].

Rószkiewicz, M. (2012). Metody ilościowe w badaniach marketingowych. Warszawa: Wydawnic-
two Naukowe PWN.

„Srebrna gospodarka” – czas na nowy gigantyczny rynek w Polsce.(2015). Biznes.pl, retrieved from: http://biznes.pl/kraj/srebrna-gospodarka-czas-na-nowy-gigantyczny-rynek-w-polsce/599np0 [accessed: 01.08.2016].

Szukalski, P. (2008). Starzenie się ludności – wyzwanie XXI wieku. In P. Szukalski, T. Oliwińska, E. Bojanowska, Z. Szweda-Lewandowska (eds.), To idzie starość – polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, pp. 5–26.

Świtała, M. (2011). Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Tkaczyk, J. (2014). Komunikacja nieformalna – metaanaliza. Marketing i Rynek, (8), 747–754.

Wolontariat (n.d.). Retrieved from: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolontariat [accessed: 25.07.2016].

ZenithOptimedia (2016). Retrieved from: https://zenithoptimedia.pl/aktualnosci/article/2016-kolejnym-rokiem-stabilnego-wzrostu-rynku-reklamy-4907.html [accessed: 30.07.2016].

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.