The quality of an organization management as a complex adaptive systems

Wojciech A. Nowak

Abstrakt

Organizations belong to the class of complex adaptive systems (CAS). The article presents system models (structural and functional) of an organization and connections with the environment, as well as identifies and characterizes its fundamental attributes of the system and the critical conditions for survival and development of natural, economic and social aspects. On such basis the author defined management and quality management of an organization and gave his interpretations in terms of key system attributes and critical conditions for survival and development. Due to non-variant key attributes and critical conditions considerations are significant for organizations of all types and sizes.

Słowa kluczowe: complex adaptive system, organization, metamodels, management, quality of management
References

Gell-Mann, M. (1994). The Quark and Jaguar: Adventures in the Simple and the Complexity. London: Little, Brown and Company.

Habermas, J. (1999). Teoria działania komunikacyjnego. Vol. 1: Racjonalność działania racjonalność społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

ISO 8402, 1986, ISO 8402: 1986 Quality  Vocabulary (n.d.). Geneva: International Organization for Standardization.

ISO 9001, 2000, ISO 9001 : 2000 Quality management systems – Fundamentals and vocabulary (n.d.). Geneva: International Organization for Standardization.

Krzyżanowski, L. (1992). Podstawy organizacji zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Katz, D., & Kahn, R.L. (1978). The Social Psychology of Organizations. New York: John Wiley.

Nowak, W.A. (2001). Rachunkowość zarządcza zaawansowanym środowisku ekonomicznym technologicznymIn A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta (eds.), Rachunkowość zarządcza. Koncepcje zastosowania. Łódź: SPWZ Łodzi, pp. 499–580.

Nowak, W.A. (2010). Teoria sprawozdawczości finansowej. Perspektywa standardów rachunkowości. Warszawa: Wolters Kluwer.

Nowak, W.A. (2014). Organizacja jako złożony system adaptacyjny. In M. Romanowska, J. Cygler (eds.), Granice zarządzania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH Warszawie, pp. 121–137.

Parsons, T. (1961). An outline of the Social System. In C. Calhoun, J. Gerteis, J. Moody, S. Pfaff, K. Schmidt, I. Virk (eds.), 2002, Classical Sociological Theory. Oxford, UK: Blackwell Publishers, pp. 366–385.

Pietruszczak, A. (2000). Metamereologia. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Robbins, S.P. (1990). Organization Theory: Structure, Design, and Applications. London: Prentice-Hall International.

Internet sources

Miller, J.G. (1978). Living systems, retrieved from: http://www.panarchy.org/miller/livingsystems.html [accessed: 24.04.2016].

Parent, E. (2000). The living systems theory by James Grier Miller, retrieved from: http://www.isss.org/primer/asem14ep.html [accessed: 24.04.2016].

Wawak, S. (n.d.). Jakość zarządzania. Definicja jakości, retrieved from: https://wawak.pl/pl/content/definicja-jakosci-przeglad html [accessed: 24.04.2016].

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.