The DEA method in the evaluation of the effectiveness of the Special Economic Zones in Poland in 2014

Małgorzata Błachuciak

Abstrakt
The aim of the study is to examine the degree of effectiveness of the Special Economic Zones in Poland and to indicate the diversity in their operation. In addition, the author’s intention was to identify the determinants of efficiency, taking into account the political and economic conditions in which the zones function and their geographical location. The study uses data included in the Information on the implementation of special economic zones available on website premier.gov.pl from 2015. The data available in the source material allowed for the analysis of year 2014 only. In order to determine the effectiveness of the zones, the DEA (Data Envelopment Analysis) method was used.
Słowa kluczowe: data envelopment analysis, DEA, efficiency, Special Economic Zones, SEZ
References

Ćwiąkała-Małys, A., & Nowak, W. (2009). Sposoby klasyfikacji modeli DEA. Badania Operacyjne Decyzje, (3), 5–18.

Golik, D., & Kątnik-Prokop, J. (2014). Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych Polsce. Studia Ekonomiczne166, 180–193.

Guzik, B. (2009). Podstawowe modele DEA badaniu efektywności gospodarczej społecznej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego Poznaniu.

Information on the implementation of special economic zones/Informacja realizacji specjalnych stref ekonomicznych (2015). Warszawa, retrieved from: https://www.premier.gov.pl/ [­accessed: 30.04.2016].

Journal of Laws of 2014, item 1755. Ordinance of the Council of Ministers of 12 November 2014 amending the regulation on state aid granted to entrepreneurs operating on the basis of permit for conducting business activity in special economic zones/Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, Dz.U. 2014 r., poz. 1755.

Journal of Laws of 2007, No. 42, item 273. The act of 10 October 1994 on special economic zones, consolidated text/Ustawa dnia 20.10.1994 r. specjalnych strefach ekonomicz­nych, tekst jednolity, Dz.U. 2007 r., nr 42, poz. 273.

Kudełko, J. (2006). Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych Polsce jako instrumentu polityki regionalnej. Zeszyty Naukowe AE Krakowie, (709), 39–57.

Nazarko, J., Komuda, M., Kuźmicz, K., Szubzda, E., & Urban, J. (2008). Metoda DEA badaniu efektywności instytucji sektora publicznego na przykładzie szkół wyższych. Badania Operacyjne Decyzje, (4), 89–105.

Nelec, W., & Prusek, A. (2006). Funkcje państwa specjalnych stref ekonomicznych Polsce zakresie innowacyjności konkurencyjności gospodarki. Zeszyty Naukowe AE Krakowie, (709), 19–37.

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.