Attractiveness of virtualization of information flow from the perspective of providers of accounting services in Poland

Michał Baran,

Kinga Bauer

Abstrakt

One of the most popular forms of implementing accounting tasks (especially in the case of SMEs) is to outsource them to specialized external entities. Even though the range of these tasks is clearly defined by law, organizational and technical solutions may vary. One of the more significant trends in this area is progressive virtualization of the information flow which, among other things, allows for improved communication with customers. The article is part of these considerations. It presents the results of questionnaire research whose aim was to determine the attractiveness of virtualization of communication with customers and the need of providers of accounting services to modernize their IT systems. The study was conducted among 114 respondents from southern Poland. The results show that the attractiveness of virtualisation of accounting services is assessed at a relatively high level.

Słowa kluczowe: outsourcing of accounting services, information management, information/IT systems, accounting, bookkeeping, virtualization of accounting services
References

Baran, M. (2008). Informacja perspektywy nauki organizacji zarządzania. In L. Kiełtyka (ed.) Technologie systemy komunikacji oraz zarządzania informacją wiedzą. Warszawa: Difin, pp. 211–217.

Bauer, K., & Baran, M. (2015). Virtualization of information as the direction of development of accounting support systems. Empirical evidence from Poland. International Journal of Accounting and Economics Studies3(2), 128–134.

Budzanowska-Drzewiecka, M. (2012). E-consumer behaviour as the basis for promotional activities on the Internet. In C. Sołek (ed.) Management Dilemmas in the Information Technology Era. Warszawa: Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, pp. 177–186.

Buthelezi, M., Adigun, M.O., Ekabua, O.O., & Iyilade, J. (2008). Accounting, pricing and charging service models for GUISET grid-based service provisioning environment. In Proceedings of the 2008 International Conference on e-Learning, e-Business, Enterprise Information Systems, and e-Government, CSREA EEE, pp. 350–355.

Cebrowska, T. (2013). Kto czego potrzebuje od rachunkowości małych średnich przedsiębiorstw. Rachunkowość, (6), 9–11.

Chojnacka, A. (2007). Organizacja obiegu dokumentów księgowych operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, (1150), 297–305.

Chomiak-Orsa, I. (2007). Wykorzystanie nowoczesnych technologii doskonaleniu procesów controllingowych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, (1150), 95–104.

Czekaj, J., Ćwiklicki, M., & Obora, H. (2010). Ekonomika informacji v. infonomika. In
R. Borowiecki, J. Czekaj (eds.) Zarządzanie zasobami informacyjnymi warunkach nowej gospodarki,. Warszawa: Difin, pp. 46–58.

Dobija, M. (1999). Rachunkowość zarządcza controlling. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dziekański, P. (2012). Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej. Nierówności Społeczne Wzrost Gospodarczy, (24), 387–403.

Dziekoński, K. (2011). Projekty innowacyjnych małych średnich przedsiębiorstwach. Ekonomia Zarządzanie3(4), 125–134.

Dziembek, D., & Stępniak, C. (2003). Możliwości zastosowania wirtualnego outsourcingu małych przedsiębiorstwach. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, (167), 359–372.

Janiec, M. (2004). Telekomunikacyjne bariery rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy Polsce, Instytut III Rzeczpospolitej.

Jędruczyk, E. (2014). Nowoczesne modele współpracy outsourcingu usług księgowych doradztwa podatkowego wartość informacyjna ksiąg rachunkowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, (68), 45–54.

Jiang, M., Novales, C.D., Mathieu, G., Casson, J., Rogers, W., & Gordon, J. (2011). An APEL tool based CPU usage accounting infrastructure for large scale computing grids. Data Driven e-Science. New York: Springer, pp. 175–186.

Juźwicka, A., & Zakrzewska-Bielawska, A. (2014). Kompetencje pracowników outsourcing służb finansowo-księgowych małych przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja Zarządzanie, (1188; 57), 28–41.

Krasodomska, J. (2010). Anglosaski kontynentalny model rachunkowości na przykładzie wybranych krajów. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 55(111), 119–137.

Lichtarski, J.M. (2010). Technologie informacyjne kształt struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna17(118), 329–340.

Lipińska, A. (2012). Knowledge management of companies in the information society. Theory and practice. In C. Sołek (ed.) Management Dilemmas in the Information Technology EraWarszawa: Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, pp. 93–100.

Łasak, P. (2009). Wpływ asymetrii informacji na finansowanie przedsiębiorstw krajów wschodzących dobie globalnego kryzysu – wybrane aspekty. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Finansów we Wrocławiu. Finanse Rachunkowość, 28 (Studia Naukowe 1),197–216.

Malara, Z., & Rzęchowski, J. (2011). Zarządzanie informacją na rynku globalnym. Teoria praktyka. Warszawa: C.H. Beck.

Matejun, M. (2010). Outsourcing rachunkowości doradztwa podatkowego sektorze MSP –implikacje dla urzędników skarbowych. In A. Adamik, M. Matejun, A. Zakrzewska-Bielawska (eds.), Problemy wyzwania zarządzaniu organizacjami publicznymi. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, pp. 276–299.

Micherda, B. (2014). Polityka rachunkowości systemie rachunkowości. Studia Ekonomicz-ne201, 193–204.

Nadolna, B. (2007). OutsourcingIn K. Czubakowska (ed.) Od auditingu do sponsoringu rachunkowości. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, pp. 200–234.

Okoń-Horodyńska, E., Wisła, R., & Sierotowicz, T. (2013). Leading trends of the information society technology development: case study of IBM. Transformations in Business & Economics12(2B (29B)), 421–430.

Oleksyn, T., Bugaj, J., & Stańczyk, I. (2014). Professional development in the five hundred largest Polish enterprises: Results of own research. In T. Marek, W. Karwowski, M. Franko-wicz, J. Kantola, P. Zgaga (eds.) Human Factors of Global Society: System of Systems Perspective. Boca Raton, London, New York: CRC Press, Taylor & Francis Group.

Osikowicz, M. (2015). Rachunkowość jednostek mikro według ustawy rachunkowości. Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (388), 159–166.

Rokita, S., & Kaszuba-Perz, A. (2012). Determinants of construction of information system which supports management of innovations. e-Finanse8, 53–63.

Sawicki, K. (2013). Zakres rachunkowości jako nauki. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, (71), 211–226.

Sierotowicz, T. (2013). Koncepcje modeli biznesowych organizacji działających wirtualnej przestrzeni życia gospodarczego. Zarządzanie Finanse11(1; v. 4), 455–466.

Strojny, J., & Żmuda, M. (2005). Wybrane determinanty kształtujące potencjał marketingowy internetowy. In S. Ślusarczyk, R. Góra, J. Strojny (eds.), Internet zarządzanie marketingowe Rzeszów: WSzIiZ, 125–156.

Szymczyk-Madej, K. (2014). Budowa funkcjonowanie systemów informatycznych rachunkowości – porównanie wyników badań lat 2005 2014. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (344), 520–530.

Szymczyk-Madej, K., & Madej, J. (2012). Cechy systemu informatycznego rachunkowości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (251), 476–487.

Świetla, K. (2014). Outsourcing usług księgowych świetle oczekiwań biur rachunkowych ich klientów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego KrakowieSeria Specjalna, Monografie, (231). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego Krakowie.

Tadeusiewicz, R. (2010). Place and role of intelligent systems in computer science. Computer Methods in Materials Science10(4), 93–206.

 

Waldburger, M., Göhner, M., Reiser, H., Rodosek, G.D., & Stiller, B. (2009). Evaluation of an accounting model for dynamic virtual organizations. Journal of Grid Computing7(2), 181–204.

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.