The importance of human capital in contemporary small and medium-sized companies in the opinion of managers: Pilot research in Podkarpackie Voivodeship in Poland

Agnieszka Rzepka,

Bogusław Ślusarczyk

Abstrakt

In world economy, which develops dynamically the meaning of human capital which has a significant influence on building competitive advantages in contemporary enterprises of all countries becomes more and more important. The intention of the authors of this article was to specify the role of human capital in obtaining competitive advantages by small and medium-sized companies of the Podkarpackie region in Poland in the opinion of managers.

To achieve this objective, a survey was conducted among 300 enterprises from the trade, service, construction and production industries. The managers of these enterprises, emphasized in answers they provided, that building a permanent competitive advantage is definitely dependent on the quality of human resources and their use during the course of business activity regardless of its nature.

Słowa kluczowe: human capital, relationships, competitive advantage, SME, podkarpackie voivodeship
References

Beyer, K. (2010). Kapitał intelektualny jako zasób przedsiębiorstwa – koncepcje modele zarządzania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych Zarządzania, (17 Przedsiębiorstwa procesie zmian), 171–182.

Chomiak-Orsa, I. (2013). Zarządzanie kapitałem relacyjnym procesie wirtualizacji organizacji. Podejście modelowe. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Danielak, W. (2012). Wykorzystywanie kapitału ludzkiego, strukturalnego relacyjnego budowaniu wartościowych relacji interesariuszami przedsiębiorstwa. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Fitz-Enz, J (2000). The Role of Human Capital. New York: AMACOM.

Fitz-Enz, J. (2001). Rentowność inwestycji kapitał ludzkiKraków: Oficyna Ekonomiczna.

Ford, H. (2006). Moje życie dziełoOsielsko: Instytut Praktycznej Edukacji.

Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sankowska, A., & Wańtuchowicz, M. (2009). Zarządzanie zaufaniem przedsiębiorstwie. Koncepcje, narzędzia, zastosowania. Kraków: Wolters Kluwer.

Jabłoński, M. (2002). Rola, struktura pomiar kapitału intelektualnego organizacji. Ekonomika Organizacja Przedsiębiorstwa, (11), 13–21.

Król, H., & Ludwiczyński, A. (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mączyńska, E. (2011). Gdy sługa staje się panem, czyli dysfunkcje pomiaru wartości biznesu wyników działalności gospodarczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (639/37, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia), 1–15.

Mikuła, B., Pietruszka-Ortyl, A., & Potocki, A. (2002). Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Warszawa: Difin.

Nogalski, B., & Rybicki, J. (ed.) (2007). Kształtowanie konkurencyjności małych średnich przedsiębiorstw. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Olesiuk, A. (2009). Inwestowanie kapitał ludzki PolsceSzczecin: ECONOMICUS.

Piotrowski, Z. (2009). Kapitał ludzki sektorze mikroprzedsiębiorstw regionie łomżyńskim. Łomża: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego Łomży.

Pocztowski, A. (2003). Kapitał intelektualny zarządzanie zasobami ludzkimi. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej Krakowie, (629), 523.

Ritter, T., & Walter, A. (2008). Functions, trust, and value in business relationships. Advances in Business Marketing and Purchasing14, 129–146.

Rosińska, M. (2007). Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. In J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak (eds.), Uwarunkowania budowania konkurencyjności przedsiębiorstw otoczeniu globalnym. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 11–20.

Rutka, R., Czerska, M., & Kunc, L. (2009). Koncepcja wykorzystania pracowników wieku przedemerytalnym procesie dzielenia się wiedzą małych średnich przedsiębiorstwach. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Skalik, J. (2006). Problem dynamiki zmian zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, (1141 Zmiana warunkiem sukcesu: dynamika zmian organizacji – ewolucja czy rewolucja), 42–47.

Sveiby, K-E. (1998). The Invisible Balance Sheet: Key Indicators for Accounting, Control and Valuation of Know-how Companies. Stockholm: Affarsvarlden/Ledarskap.

Urbanowska-Sojkin, E., Banaszyk, P., & Witczak, H. (2007). Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE.

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.