Kontakt z redakcją

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ
ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

email: jjm@uj.edu.pl

Specjalista ds. marketingu i promocji
Ewelina Góral, kontakt jjm@uj.edu.pl bądź ewelina.goral@doctoral.uj.edu.pl

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.